EU OCH DEN FRIA RÖRLIGHETEN SABOTERAR DEN SVENSKA MODELLEN

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

16/7-2016

EU:s fria rörlighet är ett direkt hot mot den svenska modellen. EU-kommissionen bakbinder de svenska fackföreningsrörelserna och facken är förbjudna att utföra stridsåtgärder mot företag från andra EU-länder som har undermåliga löner och avtal.

Enligt EU så syftar Den fria rörligheten inom EU  på att a) man kan söka jobb i ett annat EU-land. b) man kan arbeta där utan arbetstillstånd. c) man kan bo i det landet som man arbetar i medans man arbetar där. d) man kan stanna kvar när anställningen har upphört. e) man ska behandlas på samma sätt som landets egna medborgare när det gäller tillgång till arbete, arbetsvillkor samt alla andra sociala förmåner och skatteförmåner.

EU-medborgare kan även överföra vissa typer av sociala förmåner till det land där de söker arbete. T.o.m. medborgare som inte bor i ett EU-land ska ha rätt till ett EU-lands socialförsäkringssystem. man måste dock vara försäkrad i det landet.  I princip så kan man alltså säga att om en person kommer till Sverige och ser till och blir försäkrad och registrerad här så har denne rätt till alla sociala förmåner som en svensk har.

Det står bl.a. ”Du har samma rättigheter och skyldigheter som invånarna i det land där du är försäkrad. Allt enligt principen om likabehandling och icke-diskriminering.”

EU:s FRIA RÖRLIGHET – KONSEKVENSER

Den fria rörligheten inom EU innebär alltså att folk kan komma hit till Sverige från andra EU-länder och jobba. Gå förbi på t.ex. en byggarbetsplats idag och du kommer att få höra många olika språk. Har du tur så kommer du även att få höra svenska. Anledningen till de olika språken på en byggarbetsplats är EU:s fria rörlighet. Sverige svämmas över av hantverkare från Polen och andra EU-länder. Stora byggherrar såsom Peab, Skanske etc. anlitar heller polsk arbetskraft där hantverkarna tjänar 40 kronor i timmen istället för 140 kronor i timmen för en svensk hantverkare.

För ett antal år sedan så försökte Byggnadsfacket att kräva att även hantverkare från andra EU-länder ska ha samma lön och rättigheter som svenska hantverkare. Byggnadsfacket tog till stridsåtgärder mot det polska företaget Laval och hindrade dem att jobba i Sverige om de inte jobbade under samma villkor. Det var då som EU-kommissionen kom in och förbjöd svenska fackliga rörelser att utföra stridsåtgärder av detta slag. I och med detta beslut från EU så kan svenska fack inte göra något åt den lönedumpning som nu sker i Sverige i och med att utländska företag opererar under sämre villkor och löner. EU tycker nämligen att den fria rörligheten inom EU är viktigare än svenska kollektivavtal. Vi kommer att få se mer av denna vara eftersom det är praxis att fackliga rörelser och kollektivavtal alltid minimeras i EU-länder.

EU:s dröm är arbetare som slåss för att få jobben och som jobbar för minimilöner. Fackliga rörelser motarbetas regelbundet. I och med frihandelsavtal såsom TTIP så raseras alla hinder och låter amerikanska kapitalister komma in i Sverige och privatisera allt som går att privatisera.
En annan effekt av EU:s fria rörlighet är att våra löner hålls nere. I och med att lönerna från andra länder är låga så påverkar det oss. Man kan alltså säga att den fria rörligheten inom EU är ett direkt hot mot svenska kollektivavtal och löner. Vänta och se. Glöm heller inte bort att majoriteten av Allianspartierna vill ha sänkta ingångslöner. De vill t.o.m. lagstifta om detta. Jan Björklund, Erik Ullenhag har kritiserat facken för att de vill ”höja lönerna för mycket”.  Kanske politikerna borde börja med att sänka sina egna oförtjänta höga löner?

Andra syften är öppna gränser, fri handel, frihandelsavtal, borttagandet av tullavgifter, borttagandet av hinder för handel etc, borttagandet av miljölagar och säkerhetsregler.  Allt detta kommer att leda till ett storebrorssamhälle med extrema orättvisor där ett antal få har makten och rikedomerna på bekostnad av oss andra.

Romerna
Anledningen till varför Sveriges gator är fyllda av tiggande romer beror just på EU:s fria rörlighet. Enligt lag så ska dessa romer ha rätt att söka jobb under en tre-månaders period och sedan måste de resa hem igen.  År 2014 så såg den svenska riksdagen till att ta bort alla krav som hade att göra med denna tremånadersperiod. Det är med andra ord ingen som har koll på hur länge romerna eller någon annan  stannar i Sverige. Riksdagen vill ha öppna gränser och fri rörlighet – helt enligt globalismens principer.

EN LYCKLIG EU-MEDBORGARE

Det som vi också ser här är att det blir mer och mer harmonisering. Harmonisering innebär att alla EU-länder samordnas och likställs. Dvs. man försöker få fram enhetlighet. Detta görs för att EU så småningom ska bli ett Europas Förenta Stater (EFS). Inom EFS så har Sveriges suveränitet suddats ut och myndigheter i Bryssel har ansvaret för sociala försäkringar, skatter etc som ska gälla för oss medborgare i Sverige. Vi kommer att bli EU-medborgare. Svenska myndigheter ändrar regelbundet på svenska lagar för att de ska anpassas efter EU-lagar. Den politiska korrektheten i Sverige är imponerande.

Två partier som vi antagligen kommer att få se mer av är Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Dessa två partier är lite grann av anti-etablissemang och givetvis så är det just detta som behövs i Sverige idag. Resten av Sveriges partier är uppenbara globalister och vill fortsätta att anpassa Sverige till EU och till slut överämna Sverige helt och hållet i EU:s händer. Överallt i Europa ser vi en ökande nationalism. Detta är givetvis fullt naturligt eftersom EU är raka motsatsen till nationalism –  EU är globalism. Hur ska EU handskas med den ökade nationalismen? Om EU reagerar med förbud så kommer det att slå tillbaks mångfalt. Vi får nog räkna med att EU kommer att titulera dessa nationalistiska grupper som ”rasister” och agera därefter.

Kommer EU att ändra på sig pga. brexit? Inte en chans. EU har alltid varit ett storebrorsprojekt och överstatligheten som vi ser inom EU är dess syfte.  Det som vi kommer att få se är ökande nationalism och det tycker jag i sig är väldigt bra. Det är nämligen nationalismen som till slut – förhoppningsvis – kommer att krossa EU. EU kommer att slå tillbaks med full kraft eftersom EU vill skapa sitt Europa Förenta Stater där vi alla ska anpassa oss och bli goda EU-medborgare.  Vi kommer att få se kraftfulla protester mot EU – som vi ser nu i Frankrike. Och vad var Francis Hollands recept för dessa protester? Jo han försökte FÖRBJUDA  protester. Återigen ser vi den maktfullkomlighet som EU representerar. Att protester för sina rättigheter passar inte riktigt in i EU:s modell och vi kommer att få se mer av dessa förbud.

EU FÖRBJUDER NATIONELLA FOLKOMRÖSTNINGAR?

Det enda positiva just nu är brexit. Brexit har banat väg för att euroskeptiska rörelser har vaknat och det är givetvis precis det som behövs. Det som gäller nu är att ha koll på vad som händer i andra EU-länder. Kommer Marine Le Pen att vinna franska valet nästa år? Kommer Geert Wilders att vinna i Nederländerna nästa år? Det blir mer och mer protester och klagomål mot EU:s överstatlighet och det ska vi vara glada för. Ett alternativ för EU skulle kunna vara att upphäva nationella folkomröstningar Jag antar att det ingår i deras plan. På så sätt så kan inte länder ”rösta sig ut EU” som engelsmännen gjorde. Men det är för tidigt för EU att förbjuda nationella val, medlemsländerna har ännu för mycket suveränitet.

Jag kan bara spekulera hur framtiden för EU kommer att se ut men vi kommer antagligen att få se mer tvångsåtgärder från EU:s sida, dvs. åtgärder som medlemsländerna MÅSTE införa. Ett exempel på detta är EU:s fjärde penningtvättdirektiv. Ett direktiv som är upptakten till ett storebrorssamhälle utan dess like. Men eftersom EU inte ännu har lyckats sno åt sig hela kakan av medlemsländernas suveränitet så finns det fortfarande en chans att säga nej till EU. Det är antagligen detta som kommer att ske. Vi kommer att få se folkomröstningar, vi kommer att få höra mer missnöje. Och om ett land till bestämmer sig för att lämna EU så skulle man nästan säga att det är game over för EU.

Låt oss hoppas att det blir så.  

 

Kommentera