EU-migranter orsakar stängning av parklek i Rålambshovsparken

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

rålamshovsparken_eu-migranter_romer_tiggare_parkleken_kungsholmen
EU-migranterna förstör parkleken i Rålambshovsparken.

29/8 2015.
Rålambshovs parklek är en träff  där man kan träffas och  ha gemytligt tillsammans. Parkleken i Rålambshov (Kungsholmen Stockholm) sysslar bl.a. med snickeri, naturvetenskap, teknik, sport mm. Parkleken i Rålambshov är med andra ord en verksamhet för barn och familj. Nu verkar det dock som om parkleken i Rålambshovsparken får vara stängd tills vidare på lördagar  p.g.a. att EU-migranterna (romerna) har tagit över stället.

EU-MIGRANTER SKAPAR HOTFULL  STÄMNING I RÅLAMSHOVSPARKEN

EU-migranterna  använder lokalerna som sovplats. Romerna sover, grillar och eldar på stället. De lagar mat på parklekens bord (bl.a. rå kyckling) och stölder har förekommit. När personalen till Rålamshovs parklek har försökt prata med EU-migranterna så har romerna blivit hotfulla.

Polisen  har varit där men var inte kompetent nog att lösa problemet.  Personalen  vågar inte jobba där p.g.a. den hotfulla stämningen och parkleken är numera stängd på lördagar men har öppet på vardagar.

Annika König Jerlmyr från Moderaterna har föreslagit att ordningsvakter ska få till uppgift att upprätthålla ordningen genom att kunna avhysa människor från olagliga boplatser.

 

KÄLLOR

Stockholm Direkt: EU-migranter och parkleken i Rålambshovsparken

Stockholm stad: Vad är parkleken i Rålambshovsparken Stockholm?

 

English:

Rålambshovs playground is a hit on Saturdays where you can meet and have a cozy together. Parkleken in Rålambshov involved including with snickring, science, technology, sports and more. Parkleken in Rålambshov other words, an activity for children and family. Now it seems as if parkleken in Rålambshovsparken will be closed until further notice due to EU migrants (Roma) has taken over the place.

EU migrants (Roma) using the premises as a sleeping area. Roma sleep, barbecues and bonfires on the spot. They cook in the park of play tables (including raw chicken) and thefts have occurred. When the staff to Rålamshovs playground has tried to talk to EU migrants as the Roma have become menacing.

The police have been there but were not competent enough to solve the problem because the staff now do not dare to work there because of the atmosphere of intimidation and parkleken is now closed on Saturdays but open on weekdays.

Annika König Jerlmyr have suggested that security guards should be assigned the task of maintaining order by being able to evict people from illegal settlements.

As usual, you get the Roma do as they please without Swedish politicians lifts a finger.

Kommentera