EU-MEDLEMSKAPET URHOLKAR SVERIGES SJÄLVFÖRSÖRJANDE

1 total views, 1 views today

Sveriges självförsörjande har decimerats tack vare vårt medlemskap i EU. Skulle en kris ske i Sverige ligger vi illa till.

Läs mer på

svenskt jordbruk

Share

Kommentera