EU KRÄVER INSYN I SVENSKA FÖRETAG

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

21/7-2016

Regeringen Löfven arbetar nu på en proposition med att införa obligatorisk rapportering för svenska företag på hur de jobbar med hållbarhet och mångfald.  Det kommer att bli krav för företag att lämna ut känslig information om företaget och dess personal. Kravet kommer från EU och det är Morgan Johansson och Mikael Damberg som pushar för lagförslaget i Sverige. Storebrorssamhället är ett faktum.

EU kräver av den svenska regeringen att det blir lag på att svenska företag rapporterar in till EU om hur de arbetar med frågor som hållbarhet och mångfald. Den svenska regeringen – som är en snäll lydhund till EU – har lagt in en proportion till riksdagen om att detta ska bli lag. Drivande kraften bakom detta i Sverige är globalisterna Morgan  Johansson samt Mikael Damberg.

 

SVENSKA FÖRETAG MÅSTE VARA TRANSPARANTA GENTEMOT EU

Den svenska regeringen vill  att svenska företag ska rapportera in hur de jobbar med hållbarhet och mångfald.

– När företag lämnar information om hur de arbetar med  hållbarhetsfrågor ökar möjligheterna böde för företagen själva och för andra att hantera företagens påverkan på samhället. större men proportionerliga krav på insyn i företagens hållbarhetsarbete ökar möjligheterna för investerare, konsumenter och andra att fatta informerade beslut om vilka företag de vill investera i eller handla med, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Det föreslås att stora företag ska skapa en hållbarhetsrapport som ska innefatta information om  hur de arbetar med miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption. Företagen ska beskriva sin policy för hållbarhetsfrågor och risker i samband med verksamheten. Om företaget inte tillämpar policy i hållbarhetsfrågor ska de berätta varför de inte gör det. Propositionen vill också att stora bolag ska rapportera om mångfaldspolicy för deras styrelser. T.ex. information om ålder, kön, och yrkesbakgrund. Regeringen Löfven vill att detta ska börja gälla från 2017.

Morgan Johansson 2014_hållbarhetsrapport_lag_ EU_globalism_storebror
Globalisten Morgan Johansson är i farten igen. Nu har han slutat med att implementera massinvandring till Sverige och fokuserar på att hjälpa EU att bli det storebrorssamhälle som det strävar efter att bli genom att tvinga svenska företag att rapportera till staten och EU om hållbarhet och mångfald inom företaget. Vad blir Morgan Johanssons nästa tvångsåtgärd?

ETT SAMHÄLLE UTAN INTEGRITET

Det som är skrämmande är att det ska bli tvång för företagen att vara transparanta. På så sätt skapas enorma databaser med information om företaget, dess personal osv. Men det är inget brott i integritet för EU eftersom EU:s syfte är att skapa ett storebrorssamhälle där varje medborgare och företag har en egen dataprofil som ska vara vidöppen för privata intressen. Privatliv kan du glömma i den nya öppna globaliserade världen inom EU. EU tar små steg åt gången och tar bort alla hinder som står i vägen för ett vidöppet samhälle. Slutresultatet blir ett superkontrollerat samhälle. EU använder skenbarheter såsom ”arbete för hållbarhet”, ” antirasism”, ”antiterror” och liknande klischéer för att skapa ett övervakningssamhälle.Enligt EU så är också syftet att motverka korruption och mutor.EU vill alltså ha full insyn så att de kan se att företagen ”sköter sig”.

Den rödgröna regeringen med Stefan Löfven i spetsen lyder som vanligt allt det som EU kommer med som förslag. Den politiska korrektheten hos regeringen Löfven är imponerande. Tyvärr så bidrar Stefan Löfven, Mikael Damberg och Morgan Johansson endast till att urholka Sverige ytterligare.

När ska Sverige lämna EU?

Referenser:

Regeringens hemsida:; företagens hållbarhetsrapport

SvD: kritik mot hållbarhetsrapport

Svenskt näringsliv: hållbarhetsrapporten bör vara frivillig

Arbetet: hållbarhetsrapport kritik

 

Foto
By Frankie Fouganthin – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35890024

 

Kommentera