EU KOPPLAR STRYPTAG OM OSS BANKKUNDER

Augusti 2017

Svenska banker kontaktar bankkontoinnehavare och ställer frågor om dennes  anställning, vad de ska göra med sina pengar, var de har fått sina pengar ifrån, vad syftet med deras transaktioner är?  Bankerna vill uppnå ”kundkännedom”.  Svarar inte bankkunden på frågorna så hotar banken med att frysa ens bankkonto.

Bankerna kontaktar sina kunder och ställer frågor om kundens anställning, vad denne ska göra med sina pengar, om kunden sparar några pengar, varifrån kundens pengar kommer ifrån m.m.   Om man inte svarar på de kränkande frågorna så hotas man med avstängning av bankkontot.

En bankkund fick detta brev av Sörmlands Sparbank:

”På grund av de regelverk vi lyder under behöver vi ha kundkännedom dokumenterad om alla våra kunder. Även om du har varit kund en längre tid behöver du lämna information kring syftet med affärsrelationen och hur du använder bankens produkter och tjänster. Vi saknar ditt svar. Om du inte kontaktar oss och skickar in de uppgifter som vi behöver kan vi dessvärre behöva begränsa åtkomsten till ditt konto och vissa tjänster i banken”.

bankernas frågor_EU_TAFT_FACTA_

 

EU:S PENNINGTVÄTTSDIREKTIV

Den främsta anledningen till bankernas frågor är ‘lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism’ som kom 2009. Men denna lag baseras i sin tur på EU:s penningtvättsdirektiv. EU:s penningtvättsdirektiv handlar om att motarbeta penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta direktiv säger att bankerna måste lära känna sina kunder bättre, bankerna måste uppnå det som kallas kundkännedom.  Anledningen till att bankerna måste uppnå kundkännedom är att de vill förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

På grund av att EU jagar terrorister så behöver jag som bankkund alltså svara på frågor såsom a) var kommer mina pengar ifrån? b) har jag regelbundna insättningar på mitt bankkonto?  c) vad ska du använda pengarna till? d) kan du bevisa var du har fått dina pengar ifrån och liknande frågor.

Den fråga som jag ställer är: när blev  jag anklagad att vara terrorist? Och om jag inte är anklagad för att vara terrorist eller penningtvättare så varför ställer ni frågorna? 

FINANCIAL ACTION TASK FORCE

En annan orsak till bankernas frågor beror på FATF. FATF står för Financial Action Task Force eller Arbetsgruppen för finansiella åtgärder. FATF är ett oberoende mellanstatligt organ som bildades 1989 av G7-länderna. FATF tar fram internationella standarder för bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av massförstörelsevapen. Sverige blev medlem i FATF 1990 och har tack vare sitt medlemskap förbundit sig att implementera FATF:s standarder.

FATF är således ännu en i raden av dessa privata mellanstatliga organisationer vars egentliga syfte är att bestämma över nationer.  Man kan fråga sig varför Sverige gick med i FATF överhuvudtaget? Sverige kan stå på egna ben och vi behöver inga tvivelaktiga privata organisationer som säger åt oss vad vi ska göra och inte göra. Det som Sverige borde göra är givetvis att lämna FATF och sedan sluta upp med att binda upp oss på avtal med privata organisationer .

SUMMERING
På grund av att EU och FATF jagar terrorister och penningtvättare så blir jag indirekt anklagad för att syssla med sådant i och med bankernas kränkande frågor.

Vem som helst fattar att detta förfarande är galet och sanningen är givetvis att EU och FATF inte jagar några terrorister eller penningtvättare. Faktum är att EU och FATF jagar DIG och MIG. Det vi bevittnar är ett Europas Förenta Stater som utvecklar sig, en New World Order. Och i denna New World Order så kommer kränkningar som dessa att bli vardag.

 

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte.