Ettor för 46 000 kronor i månaden till flyktingar

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Göteborgstidningen: nyanlända flyktingbarn får bo i lägenheter vars hyra normalt är ca 2 600 kronor men uthyrarna av lägenheterna kan ta priser på upp till 46 000 kr per månad .2015 kommer det att komma ca 8 000 flyktingbarn till Sverige och notan för dessa kommer att gå på ca 8 miljarder kronor. 

Flyktingar får en utslussningslägenhet när de fyller 18 år som de får bo i tills de fyller 21 år. 

Sverige har tagit emot tiotusentals flyktingar från Syrien och trycket på kommunerna ökar.

 

 

Kommentera