00  Mars 2017 Den amerikanska militären har utvecklat ett vapen som kan kontrollera vädret. Teknologin kallas HAARP.  Sverige bistår USA i dess krigföring genom att ha upprättat HAARP-anläggningar i Sverige. I Sverige heter anläggningarna LOIS, LOFAR OCH EISCAT. Den...