Preliminärt så blir det Marsch mot Monsanto den 20 maj 2017 i Sverige. Om du ogillar genmodifierad mat – som kan ge dig allra möjliga  slags sjukdomar – om du ogillar en kommande företagsdiktatur här i Sverige  (CETA), om...