00 April 2017 Operation Saber Strike är en årlig övning gjord av United States Army Europe (USAREUR) och NATO. Övningarna görs i de baltiska staterna. I år 2017 så görs militärövningen i juni. NATO utvidgar sitt terrotorium mot öst....