+30 NEKAD SJUKPENNING TROTS LÄKARINTYG Att bli nekad sjukpenning trots läkarintyg har blivit mer regel än undantag i Alliansens och Moderaternas Sverige.  Försäkringskassan har blivit specialister på fula knep . Den 56-åriga kvinnan led  av diskbråck, artros, nedsatt rörelseförmåga...