EFDD

00 21/6 – 2016 EFDD står för Europe of Freedom and Direct Democracy eller på svenska Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa. EFDD är en politisk grup...

EU EN SUPERSTAT

00 På sajten Europaportalen så säger Jonas Sjöstedt vad han tycker om EU. Han säger bl.a. ”Den Europeiska unionen är på väg åt fel håll. Euron och den eko...