00 5/2-2017 Detta är från Pia Hellertz serie om Agenda 2030 och mål 4 i denna agenda. Mål 4 – Se till att alla får en inkluderande och rättvis utbildning av hög kvalitet och främja möjligheterna till livslångt lärande...