April 2017 GLOBALISM. Codex Alimentarius är latin och betyder ”regler för mat”. Codex Alimentarius är officiellt ett regelverk för att ta fram  hälsosamma  regler eller standarder för livsmedel på en internationell basis. Det är ett slags samarbete mellan cirka...