CETA – EN POTENTIELL MARDRÖM FÖR SVERIGE

Mars 2017

Under hösten 2017 väntas svenska riksdagen rösta om frihandelsavtalet CETA, dvs. handelsavtalet mellan EU och Kanada. Här i Sverige så är de största förespråkarna för just CETA statsminister Stefan Löfven och EU-och handelsminister Ann Linde. Men det har visat sig att frihandelsavtal endast gynnar storföretag på bekostnad av arbetarna och demokratin. 

 

ANN LINDE, STEFAN LÖFVEN OCH CETA

Under hösten 2017 så är det meningen att svenska riksdagen ska klubba igenom frihandelsavtalet CETAComprehensive Economic and Trade Agreement. Sannolikheten att frihandelsavtalet CETA klubbas igenom i svenska riksdagen är stor. I princip är det bara Vänsterpartiet som ibland opponerar sig gentemot detta frihandelsavtal, T.o.m. Sverigedemokraterna röstar nu för detta frihandelsavtal.   Superlativen för detta s.k. frihandelsavtal är många.  Man säger att handelsavtalet CETA kommer att skapa mer jobb, vara bra för svensk ekonomi, fylla plånboken, ge större tillväxt,  ge Sverige större konkurrens etc. De största förespråkarna för frihandelsavtalet CETA är Stefan Löfven samt EU- och Handelsminister Ann Linde.

  Ann Linde säger t.ex:

– Utan ett frihandelsavtal riskerar Sverige att gå miste om arbetstillfällen och förlora i den globala konkurrensen.

Stefan Löfven säger bl.a. att  frihandelsavtalet CETA kommer att ”skapa jobb och tillväxt” osv.

Om man är kritisk till frihandelsavtalet CETA då kallas man protektionist, att man motarbetar välstånd, att man skadar Sveriges konkurrens på den globala marknaden etc.


FRIHANDELSAVTALET NAFTA

1994 skrevs frihandelsavtalet NAFTA  (North American Free Trade Agreement)  mellan USA, Kanada och Mexiko. När det gäller propagandan för frihandelsavtalet NAFTA så var givetvis superlativen massiva även då.  Globalisten Al Gore förespråkade NAFTA. Frihandelsavtalet NAFTA skulle vara ”bra för miljön och för jobben”, detta frihandelsavtal ”skiljer sig från tidigare avtal” och ”vi har lärt oss av misstagen”, ”alla håller med om att detta frihandelsavtal är bra” ”studier visar att…” osv.

Jag spanade in dokumentären United We fall som bl.a. handlade om NAFTA.  Dokumentären är gjord av Press for Truth.

 

 

PRIVAT DOMSTOL SKRÄMDE KANADENSISKA STATEN

Det första domstolsmålet under NAFTA och dess privata domstol ISDS var mellan Ethyl Corporation från USA och staten Kanada. Ethyl ville införa en tillsats i bilbränslet som kallas MMT, vilket är ett misstänkt nervgift. Kanada beslöt att MMT inte fick ingå i bränslen eftersom det är skadligt för individen. När Kanada gjorde detta beslut så blev de stämda av Ethyl som menade att Kandada äventyrade deras investering i Kanada. Kanadas respons var att be om ursäkt till Ethyl och betala dem 13 miljoner dollar i kompensation. Detta gjordes innan det ens blev en rättegång.

Michelle Sforza and Mark Vallianatos från Global Policy Forum:

Fallet med Ethyl Corporation visar att att kritikerna till frihandelsavtalen NAFTA och GATT hade rätt när de sade att dessa avtal kan hota Kanadas suveränitet. Det var många som sade att NAFTA och andra liknande handelsavtal skulle kunna begränsa regeringen att lagstadga om saker såsom friskvård, regler om miljön, regler om säkerhet etc men dessa argument motarbetades. Men i fallet med Ethyl Corporation så ser vi att kritikerna hade rätt. Ethyls egen advokat sade: ISDS ger potentiellt sett 350 miljoner amerikaner rätten att stämma tack vare NAFTA. Om handelsavtalet MAI blir verklighet så kommer det att vara ännu mer människor som kan stämma.

*(Multilateral Agreement on Investment)

Janice Harvey:

– Vi i Kanada har tyvärr vaknat upp sent för att se att den kanadensiska regeringen har gett upp sin makt till förmån för storföretagen. Men tack vare fallet med Ethyl  Corporation  har vi det svart på vitt. Vi har drabbats av att ett utländsk företag hotar vår suveränitet och vi kan inte skydda kanadensare. Tack vare dessa handelsavtal så kommer Kanada aldrig kunna skapa lagar utan att undra om de utländska storföretagen kommer att vidta åtgärder.Det är detta som frihandel innebär för Kanada. Det är en global ekonomisk konstitution.

Dan Dicks från Press for Truth.

– NAFTA innebär centralisering av makt. Kanadensare, amerikanare och mexikanare kommer att förlora deras självständighet, deras rätt att bestämman själva som en individuell nation. Och alla tre länders ekonomi kommer att bli en gemensam ekonomi. I samma stund som makten ges till ett antal få individer så får vi problem.

 

DUMPNING AV LÖNER OCH FÖRMÅNER FÖR ANSTÄLLDA

Amerikanska staten subventionerar amerikanska företag. Tack vare NAFTA och dess borttagande av handelshinder så kunde dessa företag sälja t.ex. majs till Mexico till ett billigare pris än Mexikos egen majs. Detta resulterade i att mexikanska  farmare gick i konkurs eftersom de kunde inte konkurrera med det billiga priset från USA. År 2003 så sades det att cirka 1,2 miljoner jobb i Mexiko hade försvunnit tack vare frihandelsavtalet NAFTA.

Tack vare NAFTA så flyttade amerikanska företag sin produktion till Mexiko eftersom det är ett låglöneland där arbetarna kan tjäna en dollar i timmen istället för t.ex. 26 dollar i timmen i USA. De mexikanska arbetarna har givetvis inte heller några förmåner som de i USA hade som t.ex. pensioner och friskvård. NAFTA innebar också att lönerna för arbetare i USA sänktes. Företagen hotade arbetarna att de skulle flytta till Mexiko om inte arbetarna godtog lönesänkningen. Facken försvagades. Amerikanarna sägs ha förlorat en halv miljon jobb tack vare NAFTA (år 2003).

 1992 så gick USA 5,4 miljarder dollar i överskott gentemot Mexiko. Dvs. USA sålde produkter för 5,4 miljarder dollar till Mexiko i jämförelse vad Mexiko sålde till USA. 2003 så var denna summa 40 miljarder dollar i UNDERSKOTT. Tack vare att NAFTA tog bort tarifferna (tullavgifterna) mellan USA och Mexiko så kunde amerikanska företag skicka sina produkter från Mexiko till USA mycket billigt.

 

SLUTSUMMERING FRIHANDELSAVTALET NAFTA

Som vi kan se av NAFTA så blev resultatet en slags företagsdiktatur på bekostnad av arbetarna och en förlust för båda länderna. Vi ser samma mönster i Sverige där EU:s ”fria marknad” innebär lönedumpning. CETA kommer med stor sannolikhet att följa samma mönster som tidigare frihandelsavtal – att gynna storföretagen och ge dem oproportionerligt stor makt på bekostnad av folket. Således kan vi räkna med att CETA kommer att innebära att  vi kommer att förlora jobb,  Löner och förmåner kommer att försämras, demokratin kommer att urholkas (pga.  privata domstolar), den offentliga sektorn kommer att privatiseras och det kommer att bli dyrare att leva i Sverige.

Det pratas också mycket om att ”ta bort handelshinder”. Dessa handelshinder är bl.a. tariffer dvs. tullavgifter samt allmänna regler om miljö, konsumentskydd etc.  Om tarifferna tas bort – vilket är vad dessa frihandelsavtal egentligen handlar om – så kan det hända att utländska företag kan att slå ut den inhemska marknaden genom att utländska produkter kan översvämma den svenska marknaden.  Resultatet blir att svenska småföretag går i konkurs med åtföljande arbetslöshet samt lönedumpning.  Samtidigt så plockar dessa frihandelsavtal bort regler för den svenska marknaden vad gäller t.ex. kost och mat.  Det kommer bl.a. att innebära att vi kommer att få genmodifierad mat på våra hyllor och mycket annat skräp.

Tariffer och handelsregler skyddar med andra ord den svenska marknaden. Tvärtemot vad våra politiker påstår.  Och det är dessa regler som dessa frihandelsavtal vill ta bort.  Allting blir med andra ord väldigt mycket osäkrare.  Allt är nämligen designat för att storföretagen ska dominera. Och om det är någon nation som lagstiftar på ett sätt som storföretaget ogillar så kommer den nationen att förlora i privata domstolar.

Välkommen till frihandelsavtalens underbara värld

 

Referens

Press for Truth

Sajten Flammanom frihandelsavtalet CETA

Share

Kommentera