GEOENGINEERING/VÄDERMODIFIERING

Maj 2018

 

Haarp är förknippat med chemtrails/aerosolbesprutnimng. I nedanstående intervju så intervjuas Elena Freeland om Haarp och chemtrails. Elena Freeland har skrivit boken ‘Haarp, chemtrails and full spectrum dominance of planet Earth’. Elena menar att syftet med besprutning av chemtrails eller aerosoler är att hålla atmosfären joniserad.

Elena Freeland:

De fick Haarp att fungera och lyckades skicka iväg enorma mängder energi till jonosfären. Denna energi skilde elektronerna från atomerna och stimulerade jonerna som redan fanns där uppe.  Dessa joner började falla till den lägre atmosfären. De förstod att de måste snabba upp processen att få jonerna ner till atmosfären. De måste ha dessa joner i atmosfären och det är där som chemtrails kommer in i bilden. De beskjuter chemtrails med laser och mikrovågor i syfte att hålla joniseringsprocessen igång i atmosfären. De vill ha en joniserat atmosfär. Detta betyder att vår atmosfär nu fungerar som ett batteri eller en antenn”.chemtrails_sverige_eiscat_haarp_LOIS_harveu_irma-orkaner_aerosoler_vädermodifiering_haarp

Bild ovan: besprutning av chemtrails/aerosoler. Enligt Elana Freeland så är syftet med chemtrails att hålla vår atmosfär joniserad. Med en joniserad atmosfär så kan den användas för geoengineering och militära ändamål.

http://darkjournalist.com/s-freeland5.php

Kommentera

Integritetsinställningscenter

Avsluta ditt konto?

Ditt konto kommer att avslutas och all din data kommer att raderas permanent och kan aldrig återskapas. Är du säker på att du vill fortsätta?