STOPPA LÄNKSKATTEN

April 2017

EU-kommissionen vill att plattformar såsom Facebook etc ska betala nyhetssajter när deras artiklar delas på Facebook. Om inte så måste artiklarna stoppas för att laddas upp. Detta förslag ingår i EU:s copyright reform. Hjälp till att kontakta ledamöter i Bryssel så att förslaget kan stoppas.

LÄNKSKATT

EU-kommissionen vill  att plattformar ska betala för att kunna länka till nyhetssajter på Internet. Techsajten EFF – Electronic Frontiér Foundation – har tittat på EU:s förslag om digital inre marknad och de nämner bl.a. artikel 13 (upphovsrätten) i detta EU-direktiv som handlar om länkande på internet.  EFF skriver:

”Tyvärr så är detta förslag fullt av idéer som kommer att påverka användare och plattformar väldigt negativt. Artikel 13  ang. upphovsrätt  innebär att plattformar (t.ex. Facebook, Google, Youtube etc) måste betala avgift när de länkar till mediebolagens nyhetsartiklar. EU-kommissionen menar att det blir svårt annars för mediebolag att tjäna pengar online. Det kan innebära att plattformar måste inleda förhandlingar med tusentals, kanske hundratusentals medier för att få till stånd en betald licens med dem”.

STOPPA DELNINGEN AV ARTIKLAR

”Alla plattformar måste skapa program som skannar av det material som laddas upp på plattformen. Om material försöker laddas upp och plattformen inte har licens med berört mediebolag så måste materialet blockeras. Detta gäller även saker såsom t.ex.  fotografier och liknande.  Detta kommer i så fall att innebära att över en natt så kommer det fria Internet bli en kontrollerad och övervakad plats. Ett sådant förslag innebär ett oerhört ingrepp på yttrandefriheten”.

”EU vill införa en ”länkskatt” för plattformar.  När text i snippets förekommer på en sajt så ska nyhetssajter kunna få betalt för det.  Det är uppenbart att rätten att länka på webben är under attack. Varje försök att försöka stoppa länkning försvagar själva det öppna Internet. Om dessa förslag godkänns så kommer vår  rätt att dela och få tillgång till material att försämras drastiskt”.

Video nedan: Tim Aker från den EU-skeptiska gruppen EFDD ger sin synpunkt på harmonisering av upphovsrätten. Tim Aker menar att harmonisering innebär att vår frihet på internet begränsas.

VAD DU KAN GÖRA

Det är med andra ord viktigt att EU och dess ”inre digitala marknad” inte innehåller ovanstående förslag. Det är många som motsäger sig dessa åtgärder eftersom precis som EFF säger så saboterar dessa förslag det öppna internet.  Grupper både från vänster och höger motarbetar nu detta förslag. Vill du ha ett öppet internet så rekommenderar jag att du agerar. Säg att du motsäger dig den nya copyrightreformen som skadar kommunikationen på internet. Här är några förslag på vad du kan göra. Kom ihåg: även fast Bryssel känns avlägset så är det ingen tvekan om att folkets påtryckningar gentemot sina politiker har effekt. Det du gör är inte förgäves. Här är några förslag.

  1.  Detta ärende ligger nu hos den grupp som heter JURI. Vad du kan göra är att välja en ledamot från denna grupp skicka dem ett mail eller kontakta dem på Twitter.

Eller så kan du hitta deras e-postadresser här (PDF)

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/members.html

Eller kontakta mig så kan jag maila en lista med deras e-postadresser.

  1. 5. Du kan använda nedanstående länk för att ringa en ledamot i Bryssel: https://act.openmedia.org/savethelink-call
  2. Du kan maila en ledamot genom att använda nedanstående länk. Välj vilket land du skriver ifrån och sedan skickar programmet automatiskt brevet till en ledamot i Bryssel.https://act1.openmedia.org/savethelink

    Du kan även skriva under på denna sida. Brevet går sedan automatiskt till en ledamot.https://savethelink.org/yourvoice

Jag skulle rekommendera att du donerar pengar till organisationen Openmedia som är en drivande kraft bakom ett fritt internet. Jag har själv donerat några hundralappar. Du kan donera här.

Slå ett slag för ett öppet internet och gör något av de ovanstående. Jag själv har skrivit under och via JURI ovan så har jag kontaktat ledamöter via Twitter. Låt inte Bryssel få sin vilja igenom i detta viktiga ärende.

Referens

Läs om EU:s skadliga förslag:

Computer Sweden: ny upphovsrättslag kan skada Internet

EFDD är en EU-skeptisk grupp i Bryssel.

EFDD EU-parlamentet

Femte juli är en sajt som rapporterar om yttrandefriheten på nätet.

https://femtejuli.se/

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte.