EN INRE DIGITAL MARKNAD INOM EU – NEJ TACK

2 total views, 1 views today

April 2017

Storebror EU-kommissionen presenterar nu sitt förslag för en europeisk digital inre marknad. Bortom EU-kommissionens vackra ord om en europeisk digital inre marknad  ligger ett superkontrollerat och censurerat Internet.

 

STOREBROR. Den allsmäktiga EU-kommissionen har presenterat en handlingsplan för en europeisk digital inre marknad. De skriver bl.a. 

”Junckerkommissionen vill därför skapa en digital inre marknad med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital där privatpersoner och företag får tillgång till varor och tjänster på nätet på ett smidigt och rättvist sätt, oavsett var de bor eller kommer ifrån. Med en fullbordad digital inre marknad kan EU också behålla sin världsledande ställning inom den digitala ekonomin och hjälpa europeiska företag att växa internationellt. Myndigheterna kan dessutom erbjuda fler e-tjänster”.

Man skriver vidare:

”Målet med den digitala inre marknaden är att riva ner murar av regelverk och äntligen gå från 28 olika marknader till en enda inre marknad.  ”En fullt fungerande digital inre marknad inom EU har potentialen att bidra till ekonomin med 415 miljarder euro per år och skapa hundratusentals nya jobbtillfällen”.

Wow EU – inte illa.

Och som vanligt så vill EU-kommissionen harmonisera  lagstiftning vad gäller avtal och konsumentskydd vid köp på Internet. Sajten skriver:

”Regler för att underlätta den gränsöverskridande e-handeln. Detta omfattar bl.a. harmoniserad EU-lagstiftning om avtal och konsumentskydd vid köp på nätet, oavsett om det handlar om fysiska varor eller digitala varor”.

EU_upphovsrätt_europeisk digital inre marknad_harmonsiering_censur_internet_protest_EU-kommissinen_sverige_länkning
Jean-Claude Juncker ligger bakom iden om att plattformar ska betala för att länka till material.

 

BETALA FÖR ATT LÄNKA TILL MATERIAL PÅ INTERNET

EU-kommissionen vill bl.a. att plattformar ska betala för att kunna länka till nyhetssajter på Internet. Techsajten EFF – Electronic Frontiér Foundation – har tittat på EU:s förslag om digital inre marknad och de nämner bl.a. artikel 13 (upphovsrätten)i detta EU-direktiv. EFF skriver:

”Tyvärr så är detta förslag fullt av idéer som kommer att påverka användare och plattformar väldigt negativt. Artikel 13  ang. upphovsrätt  innebär att plattformar (t.ex. Facebook, Google etc) måste betala avgift när de länkar till mediebolagens nyhetsartiklar. EU-kommissionen menar att det blir svårt annars för mediebolag att tjäna pengar online. Det kan innebära att plattformar måste inleda förhandlingar med tusentals, kanske hundratusentals medier för att få till stånd en betald licens med dem”.

”Alla plattformar måste skapa program som skannar av det material som laddas upp på plattformen. Om material försöker laddas upp och plattformen inte har licens med berört mediebolag så måste materialet blockeras. Detta gäller även saker såsom t.ex.  fotografier och liknande.  Detta kommer i såfall att innebära att över en natt så kommer det fria Internet bli en kontrollerad och övervakad plats. Ett sådant förslag innebär ett oerhört ingrepp på yttrandefriheten”.

EU VILL HA LÄNKSKATT

Sajten Openmedia skriver:

”EU vill införa en ”länkskatt” för plattformar.  När text i snippets förekommer på en sajt så ska nyhetssajter kunna få betalt för det.  Det är uppenbart att rätten att länka på webben är under attack. Varje försök att försöka stoppa länkning försvagar själva det öppna Internet. Om dessa förslag godkänns så kommer vår  rätt att dela och få tillgång till material att försämras drastiskt”.

Video nedan: ett antal ledamöter från Bryssel från olika grupperingar går samman mot EU-kommissionens förslag om att censurera länkar.

 

Video nedan: Tim Aker från den EU-skeptiska gruppen EFDD ger sin synpunkt på harmonisering av upphovsrätten. Tim Aker menar att harmonisering innebär att vår frihet begränsas

 

EUROPEISKA UNIONENS INRE DIGITALA MARKNAD OCH UPPHOVSRÄTTEN

Tänk dig själv om du vill ladda upp en Youtubevideo eller foto på Facebook och du får ett meddelande att det inte är tillåtet att ladda upp materialet. Detta skulle bli resultatet av EU:s förslag om upphovsrätten. Att plattformar ska ”skanna av” material som laddas upp är givetvis ett försök av EU-kommissionen att ytterligare censurera Internet. Skulle EU få igenom detta förslag så kommer EU givetvis att bygga vidare  med ytterligare regleringar och det fria Internet som vi känner till kommer att vara ett minne blott. Att bygga datorprogram för denna skanning är också svindyrt. Nyhetssajter vinner givetvis på att folk kommer till deras sajter; sedan är det upp till nyhetssajterna att ta betalt av användarna när dessa besöker nyhetssajterna.

Det vi bevittnar vad gäller förslag om Digital inre marknad inom EU och upphovsrätten är inget annat än försök till censur och reglering av Internet från EU-kommissionen.  Vi borde veta vid det är laget att det EU egentligen är ute efter är kontroll och makt – allt annat snack är egentligen bara rökridåer.

 

HARMONISERING – DEN STORA FÄLLAN

 Som vanligt så ser vi att EU-kommissionen vill harmonisera  lagstiftningen inom EU. Borde vi inte har lärt oss någonting när EU vill harmonisera ett område? Regler om medlemsländernas öppna gränser inom EU harmoniserades och vad blev resultatet: massinvandring. EU harmoniserade den ekonomiska policyn för medlemsländerna inom EU och skapade Euron; resultatet blev ett ekonomiskt kaos. Faktum är att EU vill harmonisera allting inom EU. Lyckas EU-kommissionen med detta så innebär det att Bryssel kommer att bestämma allt som sker inom EU och vad vi andra tycker kommer inte att spela någon roll. EU är ute efter makt och om EU-kommissionen lyckas med att skaffa sig denna makt  så kommer de att klubba igenom sådana här förslag om upphovsrätt och den inre digitala marknaden utan att vi har något att säga till om.

En inre digital marknad inom Europeiska Unionen – nej tack!

Referens

Compuer Sweden: ny upphovsrättslag kan skada Internet

EFF: upload filering mandate…

EFDD EU-parlamentet

 

 

Share

Kommentera