EN INRE DIGITAL MARKNAD INOM EU – NEJ TACK

477 total views, 2 views today

April 2017

Storebror EU-kommissionen presenterar nu sitt förslag för en europeisk digital inre marknad. Bortom EU-kommissionens vackra ord om en europeisk digital inre marknad  ligger ett reglerat och sargat Internet.

STOREBROR. Den allsmäktiga EU-kommissionen har presenterat en handlingsplan för en europeisk digital inre marknad.

”Junckerkommissionen vill därför skapa en digital inre marknad med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital där privatpersoner och företag får tillgång till varor och tjänster på nätet på ett smidigt och rättvist sätt, oavsett var de bor eller kommer ifrån. Med en fullbordad digital inre marknad kan EU också behålla sin världsledande ställning inom den digitala ekonomin och hjälpa europeiska företag att växa internationellt. Myndigheterna kan dessutom erbjuda fler e-tjänster”.

EU_upphovsrätt_europeisk digital inre marknad_harmonsiering_censur_internet_protest_EU-kommissinen_sverige_länkning
Jean-Claude Juncker ligger bakom iden om att plattformar ska betala för att länka till material.

LÄNKSKATT

EU-kommissionen vill  att plattformar ska betala för att kunna länka till nyhetssajter på Internet. Techsajten EFF – Electronic Frontiér Foundation – har tittat på EU:s förslag om digital inre marknad och de nämner bl.a. artikel 13 (upphovsrätten)i detta EU-direktiv. EFF skriver:

”Tyvärr så är detta förslag fullt av idéer som kommer att påverka användare och plattformar väldigt negativt. Artikel 13  ang. upphovsrätt  innebär att plattformar (t.ex. Facebook, Google, Youtube etc) måste betala avgift när de länkar till mediebolagens nyhetsartiklar. EU-kommissionen menar att det blir svårt annars för mediebolag att tjäna pengar online. Det kan innebära att plattformar måste inleda förhandlingar med tusentals, kanske hundratusentals medier för att få till stånd en betald licens med dem”.

SVÅRARE MED UPPLADDNING AV MATERIAL

”Alla plattformar måste skapa program som skannar av det material som laddas upp på plattformen. Om material försöker laddas upp och plattformen inte har licens med berört mediebolag så måste materialet blockeras. Detta gäller även saker såsom t.ex.  fotografier och liknande.  Detta kommer i såfall att innebära att över en natt så kommer det fria Internet bli en kontrollerad och övervakad plats. Ett sådant förslag innebär ett oerhört ingrepp på yttrandefriheten”.

”EU vill införa en ”länkskatt” för plattformar.  När text i snippets förekommer på en sajt så ska nyhetssajter kunna få betalt för det.  Det är uppenbart att rätten att länka på webben är under attack. Varje försök att försöka stoppa länkning försvagar själva det öppna Internet. Om dessa förslag godkänns så kommer vår  rätt att dela och få tillgång till material att försämras drastiskt”.

Video nedan: Tim Aker från den EU-skeptiska gruppen EFDD ger sin synpunkt på harmonisering av upphovsrätten. Tim Aker menar att harmonisering innebär att vår frihet begränsas

 EUROPEISKA UNIONENS INRE DIGITALA MARKNAD OCH UPPHOVSRÄTTEN

Det vi bevittnar vad gäller förslag om Digital inre marknad inom EU och upphovsrätten är inget annat än försök till censur och reglering av Internet från EU-kommissionen. EU kommer som vanligt med vackra ord men slutresultatet från en inre digital marknad inom EU kommer med stor sannolikhet att innebära ett hot mot det fria internet.

 En inre digital marknad inom Europeiska Unionen – nej tack!

Referens

Compuer Sweden: ny upphovsrättslag kan skada Internet

EFF: upload filering mandate…

EFDD EU-parlamentet

 

 

Share

Kommentera