ELLEVIO HÖJER ELPRISERNA

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

22/5 2016

Fortum Distribution har sålt sin elnätsverksamhet till företaget Ellevio. Och precis som Fortum Distribution så höjer Ellevio priserna för elnätet rejält. I juni 2016 höjs priserna på Ellevios elnät med cirka 9 %.  Enligt Eric Anderzon på Elnätsupproret så har snittpriset för el höjts med 48 % sedan 2008 medans KPI har ökat med 4,3 %. Energimarknadsinspektionen – Den myndighet som ska kontrollera att elmarknadens priser är rimliga – sticker huvudet i sanden.

OCKER. F.o.m. första juni 2016 så höjer Ellevio elpriserna. Jag själv fick ett brev och där står det:

”Anledningen till prishöjningen är att vi ökar våra satsningar på att förnya elnätet (hjälp). Under flera år framöver ökar vi nu våra satsningar rejält och jämfört med tidigare år så kommer vi att tredubbla våra investeringa och förnya stora delar av vårt elnät”. (vad snälla ni är på Ellevio)

Ellevio säger också:

”Under de kommande åren kommer kunderna att få en rejäl uppdatering av elnäten (och en uppdatering av elpriser får vi förmoda). Det handlar om allt från stora regionsnätsprojekt till att bygga om viktiga elnätsstationer och ersätta luftledningar med kablar i marken. De närmsta fyra åren investerar vi ca 5 miljarder i Stockholm.

Sedan ges exempel på prisändringarna på el.

Förbrukar man 2 000 kWh/år så kostar det 11 kronor mer per månad. Har man villa och förburkar ca 30 000 kWh/ år så blir höjningen 80 kr per månad. Vi får väl anta att Ellevios vd Johan Lindehag inte blir alltför ledsen när han skinnar oss el-konsumenter på slantarna.

johan_lindehag_ellevio_prishpjning el_elnätet_dyr el_
Jag antar att Ellevios vd Johan Lindehag inte är alltför ledsen över de ockerpriser som han tar ut av oss el-konsumenter. Foto: Ellevio.

CHOCKHÖJNING AV ELNÄTSPRISERNA

Nätföretagen fortsätter alltså att chockhöja priserna för elnätet och Enligt Eric Anderzon på Elnätsupproret så har snittpriset för el höjts med 48 % sedan 2008 medans KPI har ökat med 4,3 %. Snacka om att ta ut överpriser. Och festen är knappast över – ju mer ”investeringar” som nätföretagen gör desto mer kommer vi att få betala. Hur kommer det sig att nätföretagen kan ta ut de ockerpriser som de faktiskt gör? Det ena svaret är att elmarknaden avreglerades eller privatiserades på 1990-talet.

PRIVATISERING – ETT ÖDE VÄRRE ÄN DÖDEN

Elmarknaden i Sverige privatiserades 1996 eller rättare sagt den avreglerades. Det var Ingvar Carlsson som påbörjade privatiserinen/avregleingen och det var Carl Bildt som genomförde den på 1990-talet. Man trodde att ökad konkurrens skulle ge lägre priser. Den teorin slog verkligen slint.  Kanske motiveringen till avregleringen var hämtad från Milton Friedmans ekonomiska läror. Milton Friedman var ett virrhuvud som hade subversiva ekonomiska teorier som passade utmärkt i länder med diktatur.Friedman förespråkade privatisering, avreglering, sänkta löner och undermåliga arbetsvillkor. Samma mönster som Alliansen förespråkar.  Läs boken Chockdoktrinen av Naomi Klein för att veta mer om Milton Friedmans galenskaper.

Nu 20 år senare så har vi facit i hand vad privatiseringen av Sveriges elmarknad innebär. Privatiseringen/avregleringen innebär att elbolagen kan höja priser för el och elnät som de behagar och svenska myndigheter lyfter inte ett finger.

 

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN – EN MYNDIGHET UTAN ANSVAR

Varför kan då elbolagen härja fritt och höja priser som de behagar utan att myndigheterna gör något? Den frågan bör ställas till Energimarknadsinspektionen (EI) – det är nämligen den myndigheten som ska se till att ”förhindra maktmissbruk” på elmarknaden. På Energimarknadsinspektonens pdf står bl.a.

SKÄLIGA AVGIFTER
Eftersom det saknas konkurrens kontrollerar vi att de avgifter elnätsföretagen tar ut av kunderna är skäliga. Vi prövar på förhand hur stora intäkter ett nätföretag är berättigat till under en fyraårsperiod utifrån de kostnader de har. På så sätt påverkar vi hur stora avgifter elnätsföretagen kan ta ut från sina kunder.”

”Tanken är att en effektiv inre marknad för el och gas också ska leda till lägre priser.Energimarknadsinspektionen övervakar de svenska energimarknaderna för att förhindra marknadsmissbruk. Vi beslutar om intäktsramar för elnätsföretag. Vi är en tillsynsmyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen (Miljö- och energidepartementet).

Gör Energimarknadsinspektionen sitt jobb? Vad tycker du själv?

Det är EI som bestämmer hur mycket som elbolagen får tjäna. Så vi får väl anta att EI faktistk jobbar för elbolagen iställer för oss el-konsumenter.    Läser man på lite grann så ser man att gamarna (elbolagen) bedriver domstolsprocesser för att fortsätta kunna chockhöja elpriserna i Sverige. Och det enda som EI sysslar med är att förlora dessa processer. Vi får väl anta att det råder svängdörrspolitik* mellan EI och elbolagen.

Anne_Vadasz_Nilsson_energimarknadsinspektionen
Anna Vadasz-Nilsson, vd för Energimarknadsinspektionen. Visst gör hon ett fantastiskt jobb? Foto: Energimarknadsinspektionen.

PÅ UPPDRAG AV REGERINGEN

Men ytterst sett så är det regeringen som är ansvarig för elmarknaden i Sverige. Energimarknadsinspektionen arbetar som sagt på uppdrag av regeringen. Varför gör inte regeringen något åt den anarki som råder inom elmarknaden? Det beror givetvis på att det statliga elbolaget Vattenfall drar in mångmiljarder till statskassan. Och det fakutm att Vattenfall drar in pengar till statskassan är betydligt viktigare än att el-konsumenterna är lite missnöjda över prisutvecklingen på den svenska elmarknaden. Svårare än så är det nog inte. Men du kan för all del skicka ett mail till energiminister Ibrahim Baylan och fråga vad fan han håller på med.

FÖRSTATLIGANDE AV ELMARKNADEN
Skulle det vara möjligt att få till stånd ett förstatligande av elmarknaden? Jag har faktiskt inte en aning. Men tanken är onekligen lockande. Sämre än så här kan det ju ändå inte bli. Jag kan verkligen föreställa mig hur elbolagen skulle slåss med näbbar och klor mot ett sådant förslag. Men samtidigt så har vi faktiskt ännu ett problem. Och det problemet kallas EU.

 

REMIT – EU BESTÄMMER ÖVER SVENSK ELMARKNAD

Kommer ni ihåg EU? Ni vet det där samarbetet som skulle vara ett med handel över gränserna? Konstigt nog så bestämmer nu EU också vad Sverige ska göra i  energifrågor. Var det inte handel som EU skulle handla om?  EU:s förordning över svenska energimarknaden kallas REMIT. Remit står för Regulation on wholesale Energy Market Integrity Transperacy och officiellt sett så är Remit en förordning som ska förhindra insiderhandel och marknadsmanipulation. Inofficiellt sett så är Remit ännu en urholkning av den svenska suveräniteten när EU nu försöker dominera på alla tänkbara områden inom svensk politik.

På Energimarknadsinspektionens hemsida kan man läsa:

”EI har fått i uppdrag om att titta på om det finns behov av komplemetterande nationell lagstiftning i samband med att de kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter som EU-kommissionen antagit träder i kraft.
I uppdraget ska vi se så att inte ansvarsfördelningen mellan svenska myndigheter står i strid med bestämmelserna i de nya kommissionsriktlinjerna och nätföreskrifterna.”

översatt till svenska: EU håller mer och mer på att ta över svensk energipolitik och Sverige ”anpassar” sig. Fortsätter det så här så har vi ingen suveränitet kvar.

DEFINITIONER

Svängdörrspolitik = Innebär att t.ex. politiker som har jobbat inom en viss nisch inom sitt ämbete, sedan slutar sin politiska karriär och börjar jobba för den privata sektorn inom samma bransch. Fredrik Reinfeldt är ett bra exempel. När han var statsminister så sprang han samtidigt ärenden åt planetens storfinans. Efter jobbet som statsminister så fick han jobb på en internationell bank.

 Referenser

Hem och Hyra: om elpriser

Energimarknadsinspektionen hemsida
Cornucopia: om Ellevio och prishöjningen av elnätet

Hyresgästföreningen: om höjda avgifter på elnätet av Ellevio

Dagens nyheter: avregleringen av el ett skräckexempel

  

 

Kommentera