EFFEKTIVT LEDARSKAP

DO YOU LIKE THE BLOG? PLEASE MAKE A DONATION.

1/10 – 2015
Nu har jag avslutat ännu en kurs inom Scientologi. Kursen heter ”effektivt ledarskap” och där lärde jag mig bl.a:

a) ”En exekutiv är en person som följer saker till slutet och får någonting gjort.
b) ”En exekutiv väntar inte på order för att kunna agera utan agerar på eget initiativ”.
c) ”Värdet av en exekutiv beror på deras förmåga att få till stånd produktion hos hans underordnade ”.
d) ”En dålig exekutiv kräver inte produktion från sina underordnade och kommer att sänka hela avdelningen”.
e) ”Medarbetare respekterar och följer den exekutiv som får dem att arbeta”.
Och mycket mer.

Själv är jag en vanlig anställd men det var ändå en mycket bra kurs att göra. Nästa kurs jag gör inom Scientologin blir troligen en professionell kommunikationskurs.

 

Scientologikurser online

In english

Now I have completed another course in Scientology. The course is called ”effective leadership” and what I learned include:

a) ”An executive is a person who follows the things to the end and get something done.

b) ”An executive does not wait for orders to act without acting on its own initiative”.

c) ”The value of an executive depends on their ability to bring about the production of his subordinates.”

d) ”A poor executive does not require the production of their subordinates and will lower the entire department.”

e) ”Employees respect and follow with the executive that makes them work.”

And much more.

I myself am a regular employee but it was still a very good rate to do. The next course I’m doing in Scientology is likely to be a professional communication course.

Kommentera