ECT UNDER TVÅNG FÖRBJUDET PÅ IRLAND

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

ECT UNDER TVÅNG FÖRBJUDET PÅ IRLAND

18/1 2016

ECT (elchocker) under tvång har nu förbjudits på Irland. Grattis säger jag. Irland har tagit ett steg i rätt riktning.

Läs mer:

KMR:Kommitten Mänskliga rättigheter: Elbehandling under tvång Irland upphör
Irish Times: ECT banned in Irland

Kommentera