STIFTELSEN FÖR EN DROGFRI VÄRLD

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

26/7-2016
Stiftelsen för en drogfri värld  är en organisation vars syfte är att upplysa om droger och få folk att sluta med droger. Stiftelsen är ett initiativ av Scientologikyrkan.  Engelska: Foundation for a drugfree world.

Scientologikyrkan startade initativet Foundation for a drugfree world för flera år sedan. Syftet är att upplysa om farorna med droger och att arbeta preventivt för att barn och ungdomar inte ska börja med droger.

Stiftelsen har 13 informationshäften som handlar om de vanligaste drogerna i samhället.  Häftena behandlar droger såsom marijuana, syntetiska droger, alkohol, ecstasy, kokain, crack-kokain, crystal meth, inhalationsmedel, heroin, LSD, receptbelagda medel (psykiatrisk medicin), smärtstillande medel och ritalinmissbruk. Det finns en videoannons för varje drog.

Häftena finns tillgängliga på 22 språk.  Häftena fokuserar mycket på ungdomar eftersom det är just dessa som är i sikte av droglangarna. Man kan beställa dessa 14 häften gratis.

Man kan även beställa informationspaket om hur stiftelsen fungerar. Informationspaketet innehåller även en DVD som stiftelsens framgångar.

Man kan även själv undervisa om farorna med droger. Man kan beställa undervisningspaketet ”Sanningen om droger” där man lär sig hur man undervisar om droger baserat på stiftelsens material.

Du kan även se dokumentärfilmen ”Sanningen om droger:verkliga människor, verkliga berättelser” online här.

 
Stiftelsen har delat ut över 50 miljoner häften  i 60 länder och häftena finns översatt till 20 språk.
Referenser
 
Stiftelsen för en drogfri värld hemsida

Kommentera