Dianetik – en vetenskap om sinnet

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

 

Dianetik och mental hälsa

Dianetik är en teknologi som avslöjar källan till oönskade förnimmelser och emotioner, olyckor, skador och psykosomatiska sjukdomar. Dianetiken tillhandahåller effektiva metoder för att komma tillrätta med dessa tillstånd.Dianetiken utforskades och utvecklades av amerikanen  L. Ron Hubbard.Dianetiken är en upptäcktsresa in i det mänskliga sinnet. Detta stora och hittills okända land ett par centimeter innanför pannbenet. En vetenskap om människans sinne är ett mål som har engagerat och fängslat tusentals generationer. Varför uppträder människor oförnuftigt? Hur kan man övervinna de saker som hindrar en i livet?

”Det reaktiva sinnet lagrar inte minnen såsom vi föreställer oss dem. Detta sinne lagrar engram.”

                                                                                                                                    L. Ron Hubbard.

SINNETS DELAR
Det mänskliga sinnet kan anses ha två huvudsakliga delar.

 DET ANALYTISKA SINNET 

Den första av dessa två delar är det analytiska sinnet. Detta är det vakna, medvetna sinnet som tänkter, observerar data, kommer ihåg dessa och löser problem. Det kallas det analytiska sinnet därför att det analyserar data. Det analytiska sinnet tänker i skillnader och likheter. Det analytiska sinnet har sina standardminnesbanker. De data som finns i dessa minnesbanker är arkiverade i form av registreringar som kallas mentala bilder.

Blunda och tänk på en katt. Fick du upp en bild av en katt? Detta är en mental bild.

Mentala bilder är tredimensionella  färgbilder med ljud och lukt och alla överiga perceptioner (sinnesförnimmelser) plus individens slutsatser eller spekulationer. Dessa bilder består faktiskt av energi. De har  massa, de existerar i rymd och de följer vissa bestämda beteendemönster.  De uppträder när någon tänker på någonting . Om en person tänker på en viss hund så får han en bild av en hund.[column size=”two-third”]

[/column]

DET REAKTIVA SINNET- KÄLLAN TILL PROBLEMET
Det finns två saker som ser ut att bli registrerade men som inte blir det, nämligen: smärtsamemotion och fysisk smärta. Det analytiska sinnets verksamhet avbryts under ögonblick av intensiv smärta och den andra delen av sinnet tar över – det reaktiva sinnet. När en person är totalt medveten har hans analytiska sinne fullständig kontroll över organismen. När individen är helt eller delvis medvetslös kopplas det reaktiva sinnet in helt eller delvis. Chocken vid olyckshändelser, bedövningsmedlen som avnänds vid operationer, smärtan vid skador och feberyrsel vid sjudkom är de främsta orsakerna till vad vi kallar medvetslöshet. Det reaktiva sinnet fortsätter att skapa bilder, oavsett hur medvetslös en person förmodas vara. Det reaktiva sinnet fungerar enligt stimulus-responsprincipen, (om det ges en viss retning, reagerar det med ett visst svar. Det reaktiva sinnet står inte under personens  Det reaktiva sinnet står inte under personens viljemässiga kontrall och det utövar tvång över och har makt att styra hans medvetande, syften, tankar kropp och handlingar. Detta är de sinne som lagrar bilder av alla de tråkga eller smärtsamma erfarenheter som en person har haft. Det reaktiva sinnet slungar tillbaks dessa bilder mot individen i nödsituationer och ögonblick av fara. Detta i syfte föra att styra personens handlande i banor som tidigare ansetts ”säkra”. Detta fenomen kallas för restimulering  (re = åter, stimulera = sätta igång).

TIDSSPÅRET – EN FORTLÖPANDE REGISTRERING AV BILDER
Sinnet innehåller en fortlöpande registrering av mentala bilder som ansamlats under preclearns liv. Denna bild-sekvens kallas för tidsspåret.  Tidsspåret är en exakt registrering av Från url: pc:ns förflutna. Om en film var tredimensoinell, hade 52 perceptioner och kunde åstadkomma fullständiga rektioner hos åskådaren

så skulle tiidsspåret kunna kallas för en film. Tidsspåret är hela följden av ”nu-händelser” med alla tillhörande sinnesbudskap som har registrerats av en person under hela hans liv.  Det analytiska sinnet använder data i standardminnesbankerna för att fatta beslut som kommer att främja överlevnaden

DET REAKTIVA SINNET LAGRAR ENGRAM
Det reaktiva sinnet lagrar inte minnen såsom vi föreställer oss dem. Detta sinne lagrar engram. Dessa engram är en fullständig inspelning in i minsta detalj av varje förnimmelse som fanns med i ögonblick av partiell eller total medvetslöshet.

 HUR ERHÅLLER MAN ETT ENGRAM?
Det följande är ett exempel på ett engram. En kvinna slås mer av ett knytnävsslag. Hon blir medvetslös. Någon sparkar henne och säger åt henne att hon är en bedragerska, att hon inte duger någonting till, att hon ändrar åsikt jämt och ständigt. Under att detta sker så välts en stol omkull, en kram står och rinner i köket och en bil kör förbi på gatan utanför. Engrammet innehåller en fortlöpande inspelning av alla dessa förnimmelser. Det reaktiva sinnet tänker i identiteter: en sak är lika med en annan sak.  Dess ekvation är: A = A = A. Det reaktiva sinnets beräkning av ovanstående engram skulle vara: smärtan från sparken, är lika med smärtan från slaget, är lika med den kullfallande stolen, är lika med den förbipasserande bilen är lika med kranen är lika med att hon är en bedragerska är  lika med att hon inte duger något till är lika med att ändrar åsikt jämt och ständigt osv. Varje perception (förnimmelse) som finns i detta engram har en viss förmåga till restimulering. När det i denna kvinnas omgivning finns tillräckligt många saker som liknar de faktorer som finns i engrammet så upplever hon en reaktivering av engrammet. Det reaktiva sinnet talar då om för henne att hon är på farligt område och om hon stannar kvar kan smärtorna i de delar av kroppen där hon blev misshandlad bli till en predisponering  försjukdom eller en kronisk sjukdom i sig själva.

ETT ANNAT EXEMPEL PÅ HUR DET REAKTIVA SINNET FUNGERAR
En pojke blir biten i armen av en hund. Hans mor står bredvid och säger:

– Å nej, bort med dig från den där galna hunden!

Pojken behåller en bild av denna upplevelse i det reaktiva sinnet – ett engram. Flera år senare, vid en tidpunkt då han är lite trött eller en aning sjuk och hans analytiska sinne inte fungear så bra som det kan så passerar hon en hund på gatan. Där finns det tillräckliga många faktorer som liknar det ursprungliga engrammet för att restimulera det. Det reaktiva sinnet blir aktivt och försöker skydda honom från vad som det uppfattar som en farlig situation. Engrammet befinner sig nedanför hans medvetandenivå. Han kanske inte ens inser att han har sett en hund men hans arm börjar värka och han ”vet” att han måste ge sig iväg men han vet inte varför.

 

 

Introt från dvd:n ”Hur man använder Dianetik”. En dvd som jag säljer och som jag starkt rekommenderar. Den är inte bara informativ utan även enkel att förstå samt välgjord. Denna film om Dianetik handlar om allt som man kan läsa i boken: Dianeitk – hur tanken påverkar kroppen. Den går in på saker som: hur det reaktiva sinnet fungerar, vad exakt är ett engram, hur fungerat det analytiska sinnet, hur fungerar auditeringen (terapin)? Den är 4.5 timmar lång och lär dig allt du behöver veta om ämnet.

(Ovanstående text kommer från Den grundläggande Dianetik bilderboken)

 

 Andra inlägg på min blogg
Dianetik L Ron Hubbard
 

Andra bloggar/hemsidor
Radio frihed
    Radio frihed är en dansk radiokanal som handlar om Dianetik och Scientologi.
Dansk Dianetik blogg    En dansk dianetik-blogg.

En tysk Dianetik-auditör      Reinhard Reider är en tysk Dianetik-auditör som figurerar mycket på Youbtube.

 

 

2 Comments

 1. Bra jobbat där janne bra initiativ, det finns många som behöver din hjälp det funkar

  Tack Roland 🙂

 2. Vad kul att du tittade in på min sida. Intressanta saker du skriver om. Jag har själv gått på kurs och lärt mig zoonterapi för några år sedan och jag har nyttjat akupunktur som hjälpt mig med min skadade nacke. Jag lärde mig meditation på 70-talet men har inte hållit på med det på senare år men däremot avslappningsövningar som hjälper mycket.

  Dianetik har jag aldrig hört talas men det låter ju bra när jag ser filmen. Skall in och läsa lite mer på google ang detta

  Ha en fin dag
  Mvh
  Malin

Kommentera