DEMONSTRATION MOT CETA (FOTON)

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

April 2017

Jag var på en demonstration mot frihandelsavtalet CETA den 20/5-2017. Demonstrationen utfördes på Mynttorget i Gamla Stan Stockholm och det var ett 50-tal personer som dök upp. Det är meningen att delar av CETA ska börja gälla provisoriskt i Juli 2017; tack för det.

folkmassa_demonstration_frihandelsavtal_CETA_TTIP_skiftet_maj 2017_mynttorget_omröstning_
Ett 50-tal personer dök upp på demonstrationen mot frihandelsavtalet CETA på Mynttorget Stockholm

 

CETA – ATT PRIVATISERA DEMOKRATIN

Det är meningen att svenska riksdagen ska rösta om frihandelsavtalet CETA till hösten 2017. När man lyssnar på personer såsom Stefan Löfven, Ann Linde, Cecilia Malmström, Mikael Damberg  etc. så menar de att frihandelsavtalet CETA helt enkelt är underbart. De menar CETA ska öka tillväxten i Sverige, mer jobb kommer att skapas tack vare frihandelsavtalet CETA, ”handelshinder” som stoppar ekonomin kommer att tas bort, CETA är bra för våra ungdomar, avtalet kommer att öka exporten, CETA är bra för svenska företag och deras anställda, man ser ökade möjligheter för miljö- djurskydd, osv. Ska man lite på dessa personer? jag vet att jag inte gör det; det är bara att titta på liknande frihandelsavtal och se vad dessa har åstadkommit.

När CETA skulle gå på remiss här i Sverige så blev det tydligen en remiss i turbo-fart. Det var Kommerskollegium som fick i uppdrag av regeringen att skicka ut CETA på remiss. Några som har fått frihandelsavtalet CETA på remiss är Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverket, Livsmedelsverket och  Kemikalieinspektionen. En annan som fått frihandelsavtalet CETA på remiss är Kaj Hobér som är professor på Uppsala Universitet. Kaj Hobér gav tummen upp för frihandelsavtalet CETA. Kan Hobérs optimism ang. detta frihandelsavtal bero på att Kaj Hobér själv brukar sitta som skiljedomare i de privata domstolar som dessa frihandelsavtal inbegriper? Hober är också involverad i att stämma Tyskland för att de vill avveckla kärnkraften och införa säkrare metoder för energi. Den klausul som Hobér och hans advokater använder kallas för ISDS eller ICS och är en privat domstol som åsidosätter nationens egen domstol. Alla dessa privata domstolar/klausuler finns i dessa frihandelsavtal. Dessa privata domstolar i frihandelsavtalen är ett direkt hot mot demokratin. Och det var givetvis just därför dessa domstolar skapades – de vill ge storföretagen enorm makt på bekostnad av folket. Storföretag kommer att få mer makt än svenska regeringen.  Det är på det sätter som planetens globalister opererar.

jens holm_demonstration CETA_maj 2017_skiftet_frihandelsavtal_EU_sverige_vänsterpartiet_kritik_protest_stefan Löfven_Ann Linde_kommerskollegium_Kemikalieinspektionen_naturvårdsverket_Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverket, Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen.
Jens Holm från Vänsterpartiet höll ett tal om frihandelsavtalet CETA. Jens Holm nämnde bl.a. att man kan tro att vi redan har förlorat eftersom etablissemanget har makten på sin sida och de vill att CETA ska klubbas igenom. Men Jens Holm nämnde att liknande frihandelsavtal har stoppats tidigare pga. folkets protester. Han nämnde t.ex.avtal såsom MAI (Multilateral Agreement on Investment) som blev stoppat i slutet av 90-talet pga. folkets protester. Även avtalet ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) blev stoppat 2012 av samma orsak.

 

HAR DE FACKLIGA ORGANISATIONERNA SVIKIT SVERIGES ARBETARE?

Här i Sverige är det nästan ingen debatt överhuvudtaget om frihandelsavtalet CETA; SVT-regimens debattprogram rör inte ämnet. Vi får väl anta att de har blivit tillsagda att inte prata om dessa frihandelsavtal. Det är nämligen på det sättet – smygande – som dessa avtal försöker komma i hamn. När SVT-regimen faktiskt visade dokumentären Frihandelns pris – som visar baksidan av dessa frihandelsavtal –  så blev EU-parlamentarikern Christoffer Fjellner jätteledsen.  ”Vi behöver inte sådant just nu” sade han. Christoffer Fjellner blev även jätteledsen när det bestämdes att CETA skulle röstas om i ländernas riksdagar; Fjellner ville uppenbarligen att CETA skulle bestämmas över våra huvuden. Tack för den Christoffer.

I EU-parlamentent så röstade Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna för CETA. Även de borgerliga representanterna röstade för CETA. De som röstade mot CETA i EU-parlamentet var Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ och Vänsterpartiet.

Här i Sverige har globalisterna lyckats övertala fackorganisationerna LO, TCO och SACO om förträffligheten med frihandelsavtal. Vet dessa organisationer vilken björntjänst de gör emot Sveriges arbetare. Frihandelsavtalet CETA kommer med stor sannolikhet att vara ett dråpslag mot allt vad heter löner, arbetares rättigheter etc. Man måste komma ihåg att på de ställen som dessa frihandelsavtal implementeras så blir det alltid lönedumpning (Annie Lööf kanske blir glad då?).

 

jmm.mu_CETA_demonstration_2017_frihandelsavtal_Sverige_EU_ökad tillväxt_företag_kemikalieinspektionen_kommerskollegium_, lönedumpning, TCO_LO_SACO_
Jag på demonstration mot frihandelsavtalet CETA i Stockholm

 

AVTAL SOM FÖRHANDLAS I SMYG

Förhandlingarna om CETA började 2009 och jag tror det var runt 2014 eller däromkring som vi överhuvudtaget fick veta att Storebror EU höll på att förhandla fram ett frihandelsavtal med Kanada. Syftet var uppenbarligen att avtalet skulle göras utan att vi fick något att säga till om eller att vi inte skulle få veta något förrän det var i hamn. Det var tack vare läckor som vi fick veta att detta omfattande frihandelsavtalet höll på att förhandlas om.   Att dessa avtal görs i smyg är en röd tråd i deras historia.

När förespråkarna för CETA talar om att ”ta bort handelshinder” så talar de egentligen om att ta bort regler och  rättigheter som är bra för Sverige. ”Handelshinder” i deras mening är egentligen arbetares rättigheter, konsumentskydd, policy om hälsa etc. Går CETA igenom så kommer Sverige att urholkas på dessa områden. De enda som vinner är storföretagen.

Är man kritiskt mot frihandelsavtalet CETA så kallas man för protektionist, fakta-resistent, fake news, mytbildare etc.

Video nedan: när tyskarna demonstrerar mot frihandelsavtal så  görs det  med besked. Tiotusentals människor demonstrerade när globalisten Barack Obama kom till Tyskland för att göra reklam för frihandelsavtalet TTIP.

 

FRIHANDELSAVTALET NAFTA

Man kan alltid ta en titt på liknande frihandelsavtal som har skrivits. År 1993 så skrev globalisten Bill Clinton under frihandelsavtalet NAFTA – vilket är ett frihandelsavtal mellan USA, Kanada och Mexiko.  En person som förespråkade införandet av NAFTA var globalisten Al Gore. Propagandan då var ungefär samma propaganda som idag: frihandelsavtalet NAFTA skulle skapa nya jobb i USA, det skulle stabilisera ekonomin, frihandelsavtalet skulle vara bra för miljö, alla experter tycker att detta avtal är bra, ja allting skulle helt enkelt  bli bättre om NAFTA undertecknades. Fake news media hjälpte till att berätta hur fantastisk NAFTA skulle bli för USA.

Vad blev då resultatet av NAFTA?  Det som hände var att amerikanska företag flyttade sin produktion till Mexiko eftersom Mexiko är ett låglöneland. Detta innebar att amerikanska arbetare förlorade sina jobb. Lönerna i USA för arbetarna stagnerade och i vissa fall har de även sänkts – eftersom företagen hotade med att flytta sin produktion till Mexiko om inte de amerikanska arbetarna gick med på lönesänkningar.  De fackliga aktiviteterna försvagades således ytterligare tack vare NAFTA.

Tack vare NAFTA kunde även amerikanska företag översvämma den mexikanska marknaden med sina produkter (ofta jordbruksprodukter). De amerikanska företagen fick även subventionering av den amerikanska staten vilket gjorde att företagen kunde sälja produkter för låga priser som de mexikanska företagen inte kunde konkurrera med. Detta innebar att miljoner mexikaner blev arbetslösa och detta ledde sedan till att miljontals mexikaner tog sig illegalt till USA eftersom det inte fanns jobb i Mexiko. 

De amerikanska företag som hade sin produktion i Mexiko kunde sedan skicka sina varor över gränsen från Mexiko till USA utan att betala några tariffer eftersom NAFTA hade tagit bort dem. De enda som vann på NAFTA  var amerikanska storföretag som gör rejäla inkomster.

robin zachari_skiftet_tal_demonstration_CETA_frihandelsavtal_TTIP_cecilia malmström_ann linde_Elsäkerhetsverket, Swedac, Konsumentverket, Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket, Boverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Transportstyrelsen, Justitiekanslern Göteborgs, Lunds, Stockholms och Uppsala universitet.
Robin Zachari höll tal på demonstrationen. Robin Zachari är från organisationen Skiftet som är en av de mest drivande mot frihandelsavtal. Donera gärna en slant till Skiftet om du inte gillar dessa frihandelsavtal.

 

ATT SKÄNKA BORT SVERIGES SUVERÄNITET

Frihandelsavtalet CETA innebär även att utländska företag kommer att kunna vara med i offentliga upphandlingar (dvs. upphandlingar som svenska staten gör vad gäller tjänster och produkter).  Amerikanska storföretag kommer isåfall med stor sannolikhet komma med rekordlåga erbjudanden till svenska staten. Således kommer dessa amerikanska företag sno jobb från svenska företag.  Efter det kommer lönedumpningar och urholkandet av facken i Sverige. Men precis som Annie Lööf säger ”Det är bättre att ha ett jobb där man tjänar mindre än att inte ha ett jobb alls”. Tydligen vill hon själv inte föregå med gott exempel och sänka sin egen lön som ligger runt 120 000 kronor i månaden.

Man måste inse att dessa s.k. frihandelsavtal har som syfte att de ska stå över den svenska lagen. Om någon protesterar så kommer responsen att bli ”Jo jag förstår men det  nu är det så att Sverige har skrivit under ett avtal som innebär…..” Lägg sedan till att vi har ett överstatligt EU som gör sitt yttersta för att ta bort Sveriges suveränitet. Det innebär alltså att vi kommer helt och hållet att vara utlämnade till EU och till dessa frihandelsavtal om vi fortsätter att vara med i EU och om avtalet ratificeras.

Vi håller på att skänka bort Sveriges suveränitet.

 

jordens vänner_frihandelsavtal CETA_demonstration_maj 2017_EU_TTIP
Organisationen Jordens Vänner var på demonstrationen och höll ett tal.

 

skiftet_ceta_utvärdering_frihandelsavtal_ katalys_TTIP_
Organisationen Skiftet har gjort en analys av frihandelsavtalen TTIP och CETA

 

Frihandelsavtalet CETA – nej tack!

Referens

Skiftet om frihandelsavtalet CETA

ttippen om frihandelsavtalet CETA

 

 

 

Kommentera