ANLEDNINGEN TILL LÅGA LÖNER I SVERIGE

skatteverket_secondhad_moms

Just nu är det debatt om sänkta ingångslöner i Sverige efter påtryckning av Allianspartierna. Dokument inifrån gjorde en dokumentär för något år sedan som heter lönesänkarna. Dokumentären förtäljer bl.a. att de fackliga organisationerna medvetet har hållit svenska löntagares löner på låg nivå efter påtryckningar från regeringen.

20/3 2016
UTSUGNING AV FOLKET. Sverige producerar varor och tjänster som aldrig förr. Alla experter är överens om att tillväxten i Sverige de senaste 20 åren saknar motstycke. Sverige är ett av världens största exportländer i förhållande till sin storlek och vinstmarginalerna är större än de någonsin har varit.   Anledningen till den rekordartade svenska uppgången beror på att individuella människor presterar bättre. Vi gör bra ifrån oss. Får vi betalt för det? Nix, våra potentiella löneökningar har medvetet blivit förhindrade av de fackliga organisationerna efter påtryck av regeringarna.

LO_lönesänkarna_låga löner_sverige_orsak_löneförhöjning
LO springer regeringens ärenden

SVERIGE BLOMSTRAR

Från 50-talet och framåt så hängde löneökningarna med i samma takt som Sveriges produktivitet. På något decennium så kunde en arbetare dubbla sin lön pga detta. Detta resulterade i höjd levnadsstandard för svenskarna och Sverige blomstrade.  I mitten på 70-talet så stannar löneökningen upp och följde inte längre samma mönster som produktiviteten i Sverige.

 

LÅNGTIDSUTREDNINGEN – ETT BORGERLIGT PÅHITT FÖR ATT SÄNKA LÖNERNA

Den pensionerade LO-arbetaren Per Olof Ledin säger att det är politiska medvetna beslut som ligger bakom återhållsamheten på arbetarnas löner. PO säger att mellan åren 1930 till 1970 så var de politiska målen full sysselsättning och jämlik fördelning. I l slutet på 70-talet så ändrar politikerna riktning. De börjar fokusera på att prioritera det finansiella kapitalet – dvs. företagen och dess vinster. 

1980 så gjorde de borgerliga partierna en utredning som kallades långtidsutredningen. Där förespråkade borgarna att lönerna skulle hållas tillbaks så att näringslivet skulle kunna göra större vinster. Socialdemokraterna motarbetade detta i valrörelsen 1982 men det visade sig att sossarna hade samma agenda som de borgerliga. Även LO var med på detta.

Se dokumentären Lönesänkarna från dokument inifrån.

 DE FACKLIGA ORGANISATIONERNA HÅLLER MEDVETET LÖNEÖKNINGEN PÅ EN LÅG NIVÅ

 Politikerna ville att mer pengar skulle gå till företagen. Lösningen blev en devalvering av kronan samt ett fackligt svek att hålla arbetarnas löner nere – efter påtryckningar av den dåvarande regeringen.

1982 så deklarerar Olof Palme i riksdagen att kronan devalveras med 16 %. Iden med devalveringen lyckades. Näringslivet tjänade stora pengar men inte löntagarna. I och med att kronan blev mindre värd så sänktes priset på vårat arbete. Socialdemokraternas tidigare finansminister Kjell Olof Feldt säger att den dåvarande regeringen hade överläggningar med de fackliga organisationerna och bad dem hålla nere löneutvecklingen för arbetarna.

 Palmes tal i riksdagen förkunnade också:

”Devalveringen kommer att sänka reallönerna och därmed levnadsstandarden. Detta är en nödvändig förutsättning för att öka produktionen och sysselsättningen inom industrin och att nedbringa vårt underskott gentemot andra länder”.

Kjell-Olof Feldt:

”Vi sa till fackföreningsrörelserna att de skulle hålla tillbaks lönerna. Andra ska tjänar pengar nu – inte era medlemmar”.

 

GÖRAN PERSSON – ”HÅLL LÖNERNA NERE ANNARS SVIKER NI DE ARBETSLÖSA”

På 90-talet blev det kris igen och det blev mycket uppsägningar. Den politiska lösningen blev återigen  att hålla tillbaks arbetarnas löneökningar så att företagen kunde tjäna mer och hållas vid liv. Facken svek sin mest grundläggande uppgift ånyo. Ingrepp i välfärden gjordes: sjukersättningen sänktes, a-kasse ersättningen sänktes. För näringslivet var krisen på 90-talet tvärtom mycket lönande år. Syftet var att näringslivet skulle dela med sig av vinsterna till arbetarna men detta gjordes aldrig.

Vid krisen på  90-talet så sade Göran Persson:

”Ökade löner leder till ökad arbetslöshet och det är ett svek mot de arbetslösa”.

Persson sade att hålla tillbaka löneökningarna skulle göras frivilligt och i eget intresse. Om inte så skulle svenska folket permanenta massarbetslösheten menade han.

Detta funkade dock inte och sysselsättningen minskade.

 

DEBATTEN OM LÖNESÄNKNINGAR PÅ 90-TALET

På 90-talet kom debatten igång om att skapa ännu billigare arbetskraft – dvs sänka lönerna ytterligare. Lars Calmfors var en av de som propagerade för denna modell. Tesen var att om arbetarna tjänar lite så får företaget mer pengar över och då är det lättare för företagen att anställa folk och sysselsättningen i Sverige går upp.

Även under Alliansregeringen så gick fick facken på regeringens linje med sparsamma löneökningar.  Lars Calmfors säger att Alliansregeringen medvetet höll tyst om att syftet med att hålla tillbaks löneökningarna var att skapa mer sysselsättning. Detta mörkades eftersom detta skulle ogillas av svenska folket.

Den politiken har misslyckats och sysselsättningen är relativt låg men det har gett mer pengar till topparna i företaget medans arbetarens löner  stagnerat.

BORGERLIGA PARTIER VILL HA LÄGRE INGÅNGSLÖNER
I detta nu så propagerar de borgerliga partierna för lägre ingångslöner. Syftet är i första hand att göra så att asylsökande och flyktingar kommer in på arbetsmarknaden. Får Alliansen sin vilja igenom så kommer lönerna för oss som arbetar att sänkas ännu mer eftersom lågnivålöner drar ner snittet för alla. (Ännu en anledning till varför jag inte röstar på Alliansens partier).

ANNIE LÖÖF – FRÅN EN ANNAN PLANET
Annie Lööf är en av dessa extrema människor som propagerar hårt för sänkta ingångslöner. Annie Lööfs egen kommentar är:

”Det är bättre att ha ett jobb att gå till, med lite lägre lön, än att inte ha ett jobb alls”.

Då borde ju Annie Lööf föregå med gott exempel och sänka sin månadslön som ligger på 150 000 kronor i månaden. Annars så sysslar hon givetvis med hyckleri.

Ett exempel på Annie Lööfs groteska  logik är att en sjuksköterska som har jobbat 25 år i branschen bara tjänar någon tusenlapp mer än en ungdom som har gått ut gymnasiet. Annie Lööfs lösning på det problemet är att sänka ingångslönerna för de nyexaminerade ungdomarna, INTE att ge den erfarne sjuksköterskan en anständig lön. Annie Lööf är även en av dessa virrhjärnor som på fullt allvar har sagt att Sverige  skulle kunna ta emot 30 miljoner flyktingar. Annie Lööf är ett tydligt exempel på att hög intelligens och sunt förnuft inte alltid går hand i hand.

 

”FÅ VET OM HUR MYCKET LÖNERNA FÅTT STÅ TILLBAKS DE SENASTE 30 ÅREN”

Ekonomihistorikern Lennart Schön säger att från 70-talet så har de löneökningar som skulle ha getts till arbetarna istället gått till företagets vinster (och chefernas löner och bonusar). Den återhållsamma löneökningen är hemligheten till näringslivets stora vinster. Löntagarna har avstått från de löneökningar de kunde ha haft. Toppinkomsttagarna har sedan 80-talet fördubblat sin andel av de totala inkomsterna.  Lennart Schön säger att det är många som inte vet om hur mycket lönerna har fått stå tillbaks de senaste 30 åren

På 70-talet så tog företagsägarna 1/5 av vinsterna till sig själva, nu för tiden så tar de en tredjedel av vinsten.

Sverige är ett av de länder i världen där skillnaden mellan företagets toppar och arbetarna har ökat mest.

Faktum är att svenska löntagare ligger på samma nivå som början på 1900-talet vad gäller att få betalt för det som man faktiskt producerar. På Scania där man producerar lastbilar har produktiviteten ökat med 10 ggr och således har även vinsterna ökat. Men lönerna har halkat efter rejält.  Som exempel kan nämnas att om löneökningarna hängt med i samma takt som produktionen så skulle t.ex en montör på Scania inte tjäna 23 000 kronor som nu utan lönen skulle ligga på ca 34 000 kronor.

Finansmannen Rune Andersson tycker dock att stora inkomstklyftor inte är något större problem. Han tycker att löntagarna har en hygglig levnadsstandard. Rune Andersson är en av Sverige rikaste finansmän.

 

JANNES KOMMENTAR OM UPPDRAGS GRANSKNING DOKUMENTÄR LÖNESÄNKARNA
Jag blev paff när jag såg denna dokumentär. Jag är ju själv arbetare och visst känner jag  att jag inte har så mycket i lönekuvertet som jag borde ha. Det är som om lönerna inte hänger med i samhällets utveckling och nu förstår jag varför. De fackliga organisationerna har svikit sin mest grundläggande uppgift – nämligen att kämpa för en rättmätig lön.

I detta år – 2016 – så är det avtalsrörelse. Men är det verkligen något som säger att facken kommer att kämpa för en rättvisare lön för arbetaren? Det är tveksamt.  Jag har själv jobbat på ett företag som inte hade kollektivavtal, och så här i efterhand kan jag ju bara konstatera att det var en dålig ide att jobba där pga av att jag fick låg lön och sämre arbetsvillkor. Det finns med andra ord en vits med kollektivavtal. Men  då förmodas det ju att facken gör vad de ska göra och inte springer regeringens falska ärenden. Det som behövs i årets avtalsrörelse är givetvis löneökningar som följer med utvecklingen i samhället.

Men vad kommer att hända om de fackliga organisationerna fortsätter att dansa efter regeringens pipa? Det innebär att vi alla kommer att bli lyckliga slavar, slavar som ”ska vara glada att man har ett jobb att gå till” även fast man bara tjänar 50 kronor i timmen. Allt enligt de borgerliga partiernas önskemål.


Referens

Bokus: lönesänkarna

Foto

Wikipedia: LO

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte.