DAVID ROCKEFELLER OM ”NEW WORLD ORDER”

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

9/12-2016

Låt oss inte glömma bort att planetens globalister arbetar för att skapa en världsregering. En världsregering som kommer att ha digital valuta. En världsregering där nationerna inte kommer att ha något att säga till om eftersom makten är centraliserad. Och de som ligger bakom denna plan är i grund och botten privata banker/bankirer. En av huvudfigurerna är David Rockefeller. Nedanstående kommentar gjorde David Rockefeller under ett möte på den Trilaterala Kommissionen år 1991.

”Vi är tacksamma gentemot Washington Post, the New York Times, Time Magazine och andra stora publikationer. Eftersom deras chefer har besökt våra möten och respekterat löftet om tysthet i nästan fyrtio år. Det skulle ha varit omöjligt för oss att utveckla en plan för världen om vi hade varit föremål för publicitet under dessa år.
Men nu är vårt arbete mer sofistikerat och förberett så att vi kan gå mot skapandet av en världsregering. En överstatlig suverän intellektuell elit samt globala bankirer är att föredra istället för de nationella självbestämmandet som har praktiserats i det förgångna”.

  

Referens

Globalisternas agenda

 

Kommentera