DANSKA PARTIER VILL BEGRÄNSA EU:S FRIA RÖRLIGHET

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Juni 2017

De danska Socialdemokraterna samt Danskt Folkeparti  vill begränsa den fria rörligheten inom EU eftersom den sänker lönerna i Danmark samt påverkar anställningsvillkoren negativt. 

Danska S vill minska EU:s rörlighet

Kommentera