CODEX ALIMENTARIUS – HOTET MOT HÄLSOKOSTEN

codex alimentarius_vitaminer och mineraler_scott tips_natural health federation_EU_thenhf_
DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

September 2017

Gillar du att äta dina vitaminer? Gillar du att äta din omega-3, din proteindrink, dina örter och mycket mer? Gratulerar men din rätt att äta kosttillskott håller på att förbjudas. Orsaken heter Codex Alimentarius som är ett regelverk från Förenta Nationerna.

Så du gillar att äta din d-vitamin? Du gillar att få i dig din proteindrink, dina örter eller vilken typ av kosttillskott det nu må vara. Din rätt att få äta kosttillskott håller på att försvinna. Fienden till din hälsa heter Codex Alimentarius och är en skapelse av Förenta Nationerna.

 

NATURAL HEALTH FEDERATION

På svenska Natural Healts Federation hemsida kan man läsa följande:

NHF är en internationell och ideell organisation vars syfte är att utbilda konsumenter i hälso- och frihetsfrågor. Vi vill skydda den enskildes rätt att själv kunna välja att konsumera hälsosam mat, ta kosttillskott och använda alternativa terapier.

Organisationen är unik eftersom den inte bara är världens äldsta hälso- och frihetsorganisation för konsumenter, utan även den enda godkända organisationen med inriktning på hälsofrihet som tillåts att både närvara och tala vid möten i Codex Alimentarius-kommittérna – som drivs av Codex Alimentarius- Kommissionen, det högsta internationella organet för livsmedelsstandarder.

Gällande Codex Alimentarius så skriver svenska NHF följande:

Visste du att Codex Alimentarius:

  • Hotar tillgången till naturlig och hälsosam mat?
  • Vill begränsa våra kosttillskott?
  • Hotar tillgången till naturlig och alternativmedicinsk behandling?
  • Hotar ekologisk odling?
  • Främjar genmanipulerade produkter?
  • Främjar stora bolag såsom Monsanto m fl så att de kan få total kontroll över våra livsmedel, kosttillskott och hälsokost?

SHADOWS OF THE FUTURE

Ovanstående dokumentär heter ‘Shadows of the future’ och är en film gjord  av Natural Health Federation. Texten nedan är från den dokumentären.

Codex Alimentarius kan låta som sciende fiction. Avtalet handlar om hur allting som vi äter eller dricker ska bestämmas av multinationella företag. Detta gäller allt vi äter, det vatten vi dricker, den medicin vi intar, den mat vi odlar, den mat som finns i livsmedelsbutikens hyllor osv. Några menar att denna typ av utveckling är nödvändig i denna teknokratiska värld. Andra menar att det vi bevittnar är en internationell byråkrati vars syfte är att ge makten till de internationella företagen.

Codex Alimentarius Commission är den organisation som vill bestämma över vår mat. Det är här som multinationella företag påverkar regleringar vad gäller mat och där de försöker skaffa sig fördelaktiga kontrakt. Med dessa kontrakt är det dessa företag som sedan bestämmer vad vi får äta och inte äta. Det amerikanska Livsmedelsverket (FDA) deklarerade för länge sedan att de vill harmonisera reglerna vad gäller mat och hälsovård i syfte att tillfredsställa Big Pharma och Big Food. Tystnaden från media angående dessa avtal är total. Men ändå så kommer dessa avtal att påverka oss alla på ett sätt om man knappt kan föreställa sig.

Kongressman Peter DeFazio:

”Codex Alimentarius kommer innebära stora ingrepp i vårt sätt att bestämma över vår egen hälsa. Och det kommer inte ens att vara vår egen regering som bestämmer utan en diffus internationell skuggregering”.

Om Codex Alimentarius implementeras fullt ut så blir vår rätt att bestämma över vår egen hälsa aldrig mer bli densamma igen.

Scott Tips, Natural Health federation:

”Dessa byråkratiska Codexmöten innebära att länders nationella lagar kommer att underordnas internationella lagar. Dessa internationella lagar vill harmonisera och standardisera regler för vad vi äter. Om du tittar på den strategiska planen för Codex Alimentarius så ser du att det står att deras standarder och riktlinjer har som syfte att implementeras nationell och internationellt”.

Scott Tips är president för National Health Federation och är erkänd som en INGO – International Non Governmental Organisation – som får vara med på Codexmöten världen över.

Dan kenner NHF:

”National Health Federation är den enda hälsoorganisationen som är representerad på dessa Codexmöten. Detta krig handlar om personlig frihet vad gäller vår hälsa versus byråkratisk kontroll. För mig personligen så är hälsofrihet en mänsklig rättighet”.

Om Codex Alimentarius tillämpas fullt ut globalt så kommer det att innebära att kosttillskott/näringstillskott kommer att försvinna eftersom doserna som rekommenderas är så låga att de inte kommer att ha någon effekt. Codex innebär även att kosttillskotten kommer att ersättas av läkemedelsföretagens syntetiska produkter.

Bill Sardi, författare:

”Det har gjorts många försök att begränsa och minska doserna på vitaminer och mineraler. De doser som rekommenderas är de minimala näringsdoserna som behövs för att förhindra sjukdomar. Om de får igenom sin vilja så kommer doserna i näringstillskotten att vara så urlakade att de är verkningslösa”.

NHF har kämpat emot kommissionens önskan om en ”säker övre gräns” vad gäller vitaminer och mineraler.

Bill Sardi:

”En fråga som vi ställer oss när de försöker begränsa doserna på vitaminer och mineraler är: varför denna frenesi gällande att begränsas doserna? Var är alla dödsfall vad gäller kosttillskott? Visa oss dödssiffrorna? Kosttillskott är bland det mest säkre som du kan äta men näringskost har falskeligen blivit stämplat såsom farligt”.

Vi tittar på en framtid där genetisk modifierad mat och processad mat se ut att bli norm. Vi ser hur rätten över vår hälsa bestäms i smyg av byråkrater som är i allians med regeringar.

Slut dokumentär

 

Scott-Tips_natural health federation_codex alimentarius_vitaminer och mineraler_
Scott Tips är President för National Health Federation International.

SCOTT TIPS I SVERIGE

Video ovan: Scott Tips är President för NHF International. Ovanstående video är från 2015 då Scott Tips gästade svenska NHF. I denna föreläsning pratar Scott tips bland annat om kriget mot vitaminer och mineraler. Även fast kosttillskott är bland det säkraste man kan äta för att skydda sin hälsa så svartmålas regelbundet dessa preparat. Svartmålningen sker i massmedia, på tv och på forum på internet (inte minst av ”experter” på tv).  Man vill få det till att vitaminer och mineraler är ”farliga” i syfte att sedan kunna lagstifta mot dessa. Man målar upp ett ”hot”.  Anledningen till att vi ser ett krig mot näringstillskott beror givetvis på att Läkemedelsindustrin tjänar pengar på sjuka människor. Samtidigt avslöjar Scott Tips att det som orsakar mest dödsfall i världen är att gå till sin läkare. De flesta lyssnar på sin läkare,  som rekommenderar att man tar influensavaccin, som rekommenderar läkemedelsindustrins produkter istället för att äta kosttillskott.  Man höjer även priser på vitaminer och mineraler för att göra det ännu mer svåråtkomligt.

Tips ger information om vilka vitaminer och mineraler vi bör ta samt även tips på hur vitaminer och mineraler kan hjälpa till att förebygga och kanske t.o.m. bota vissa sjukdomar. Tips nämner även hur viktigt det är för oss som bor på dessa nordliga breddgrader att regelbundet få i oss D-vitamin, vitamin och andra preparat. Även K2 och magnesium rekommenderas. Runt ekvatorn finns det mindre fall av cancer eftersom de får så mycket sol.

Tips nämner en metod som har botat många cancerpatienter. Men eftersom denna metod är ett hot mot läkemedelsindustrin så har den blivit stämd av engelska staten. Scott Tips dissar även Wikipedia eftersom Wikipedia regelbundet sprider desinformation om NHF och gör reklam för läkemedelsindustrin produkter.  Tips nämner sajten Quackwatch som är en frontgrupp för läkemedelsindustrin och som är duktig på att sprida desinformation om NHF. Tips menar att FDA (Food and Drug Administration – en motsvarighet till Läkemedelsverket och Livsmedelsverket) är helt i händerna på läkemedelsindustrin.

FÖRBUD MOT KOSTTILLSKOTT I SVERIGE

I Sverige ser vi en gradvis försämring vad gäller vår rätt att äta kosttillskott. År 2004 så kom EU:s THMPD (Traditional Herbal Medicinal Products Directive) även kallat ‘örtdirektivet’. Detta direktiv innebar att många örtförsäljare var tvungna att lägga ned verksamheten eftersom det var alltför dyrt och krångligt för att få sina produkter godkända av EU.

Några år senare så var försäljare av vitaminer och mineraler tvungna att få sina hälsopåståenden godkända av EFSA (European Food and Safety Agency – EU:s läkemedelsmyndighet). En process som var svindyr och i princip omöjlig. Detta förbud innebär att en hälsokostförsäljare inte får säga t.ex. att C-vitamin är bra mot förkylning såtillvida denne person inte har fått ett godkännande  att säga eller påstå detta. Detta innebar att kostförsäljare fick ta bort text från sina hemsidor eftersom de hade ”icke godkända hälsopåståenden”.

År 2016 så beslutade svenska regeringen att chockhöja avgifterna för att registrera homeopatiska läkemedel. Avgifterna är så pass höga att de kommer att slå ut homeopatin i Sverige om detta beslut verkställs. Orsaken till regeringens höjning berodde på påtryckningar från EU.

Västerås kommun stämde en hälsokostförsäljare för något år sedan eftersom hans doser ”inte följde erkända standarder” och eftersom Västerås kommun ville ”skydda den svenska befolkningen från överdosering”.  Kosttillskottförsäljaren vann till slut efter en utdragen domstolsprocess.

EU:s livsmedelslagstiftning från 2002 säger också att det är förbjudet att påstå att kosttillskott ska kunna ”förebygga, behandla eller bota mänskliga sjukdomar” eller ens antyda att så är möjligt. Det är även förbjudet att påstå att en allsidig och varierad kost inte ger tillräckligt med näring.

Läser man på lite grann så ser man att det finns många exempel på att myndigheter såsom Läkemedelsverket, Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen går hårt fram mot hälsokostförsäljare i Sverige.

CODEX ALIMENTARIUS OCH LIVSMEDELSVERKET

Sverige är medlem i Codex Alimentarius Commission. Varje medlemsland har en myndighet eller kontaktpunkt i sitt eget land som är länken mellan det landet och Codex-kommissionen. I Sverige är det Livsmedelsverket som är Codex kontaktpunkt. Sverige och EU är även medlemmar i WTO – World Trade Organisation – Världshandelsorganisationen. Via WTO så har Sverige skrivit under avtal gällande handel. På livsmedelsområdet så är det Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)- avtalet som gäller. WTO-avtalen kräver att Sverige och EU-länder ska grunda sina regler på internationella standarder. Detta krav finns även inskrivet i EU:s grundförordning om livsmedelslagstiftning (EG nr 178/2002).

SUMMERING CODEX ALIMENTARIUS

Det pågår en maktkamp om vad vi ska vara tillåtna att äta och inte äta; detta gäller inte bara kosttillskott utan har att göra med allt som vi stoppar i munnen. Om Codex Alimentarius implementeras fullt ut så är vi helt i händerna på Big Pharma och Big Food. Detta kan innebära att vi blir påtvingade dessas skadliga livsmedel.

Vår rätt att äta kosttillskott håller på att försvinna. Alternativmedicinare blir tvungna att lägga ned pga. hårda villkor från EU och svenska regeringen. Doserna på vitaminer och mineraler försvagas för att passa ”internationella standarder”.  Dessa ”internationella standarder” baseras på vinklad vetenskap, doserna är helt enkelt för låga. Naturligt läkande örter förbjuds tack vare THMPD. Codex Alimentarius är egentligen ett slags beställningsjobb för multinationella företag som vill sätta agendan världen över och detta gäller inte minst läkemedelsindustrin. Målet är givetvis att Big Food och Big Pharma ska bestämma vad vi får äta och inte får äta. All konkurrens såsom alternativ medicin, kosttillskott kommer att förbjudas. Detta  på grund av att dessa alternativa metoder saknar ”vetenskaplig evidens”.  Man använder alltså politisk korrekthet för att uppnå sina mål.

 På 90-talet så försökte Codex-kommissionen att klassificera vitaminer och mineraler såsom gifter. Och eftersom kosttillskott är ”gifter” så måste man ”skydda” befolkningen med restriktiva lagar. Förslaget gick dock om intet eftersom amerikanarna protesterade hej vilt.

URHOLKNING AV NATIONALSTATEN
Codex Alimentarius  går även ut på att internationella regler ska gälla före nationella regler. Codex är alltså ytterligare ett angrepp på nationalstatens suveränitet. Codex är en del i Förenta Nationernas mål att bli en världsregering som ska styra med sina systerorganisationer WHO, WTO osv.  Värt att nämna är att Codex Alimentarius finns med i alla dessa frihandelsavtal som sprids över jorden. T.ex. frihandelsavtalet CETA som Löfven och Linde säger ska vara så bra.  Samtidigt är det fascinerande att läkemedelsindustrins gifter dödar hundratusentals människor årligen men ändå blir deras preparat godkända.   Codex Alimentarius är inte bara ett hot mot alternativindustrin, den är ett hot mot allas vår rätt att bestämma vad vi vill äta.

Scott Tips har skrivit boken ‘Codex Alimentarius – Global livsmedelsimperialism’. Du kan beställa boken här.

Du kan även donera till svenska NHF här. Själv donerade jag några hundralappar.

Referenser

https://www.thenhf.com/    Internationella hemsidan för NHF.

http://www.thenhf.se/nhf-om-oss/    NHF i Sverige

Foto

https://www.flickr.com/photos/bitzi/

5 Comments

Kommentera