CHEMTRAILS OCH KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Juli 2017

Harvard och Förenta Nationerna ska göra tester om det går att påverka global uppvärmning/klimatförändringar genom att bespruta atmosfären med aerosoler. (Aerosoler = små partiklar i gas, a.k.a. ”chemtrails”).

Visst är det härligt att de bekämpar klimatförändringar genom att bespruta oss.

Läs mer på:

The Guardian: geoengineering and climate change

Kommentera