HAR CIA BEKRÄFTAT CHEMTRAILS?

30/10-2016

Planetens snälla gossar – CIA – har bekräftat förekomsten av chemtrails. I nedanstående video pratar drönarpappan John Brenner om just detta. Brenner kallar dock inte fenomenet för chemtrails utan hans term är Strategic Aerosol Injections.

John Brennan:

”Ett annat exempel är den räcka av teknologier som oftast kallas geoengineering. Dessa tekniker kan användas till att ändra på den globala uppvärmningen i våra klimatförändringar. En metod är Strategic Aerosol Injection – SAI. SAI är en metod att fylla atmosfären med partiklar som reflekterar solens hetta. Strategic Aerosol Injection kan begränsa globala temperaturökningar. Programmet kan minska riskerna med den globala uppvärmningen och kan ge länder tid att övergå från fossila bränslen.

Att reducera västhusgasutsläppen måste sättas i samband med att reducera andra orsaker till klimatförändringar såsom t.ex. de som har med oceanerna att göra. SAI enbart kommer inte att kunna ta bort växthusgaserna från atmosfären.  Teknikerna för geoengineering kan ändra vädermönstrer på ett geografiskt område på bekostnad av ett annant geografiskt område. Detta kan skapa protester från vissa. Tyvärr saknas det normer och regler globalt sett för att implementera SAI globlat tillsammans med andra liknande väderförändrande tekniker.”

 

Men så bra att snälla CIA erkände till slut. Då skulle ju svenska regeringen också kunna tillkännage vilka  kemikalier som de låter CIA bespruta oss med.

 

DEFINITIONER

 

Aerosoler = små partiklar finfördelade i en gas. Båda gasen och partiklarna räknas som aerosoler. Exempel på aerosoler är rök, dimma och luftföroreningar och inte minst chemtrails.
 

Referenser

John Brennan CIA erkänner chemtrails

Reddit: John Brennan CIA on chemtrails

Share

Kommentera