CETA-AVTALET, VAD BLIR NÄSTA STEG

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

 

31/10-2016
Tyvärr så gav Vallonien med sig till slut och frihandelsavtalet CETA undertecknades 30 oktober 2016. Men det behöver inte betyda att allt är över.
Vallonien kapitulerade och skrev under CETA. Tack ändå för motståndet. Nu börjar 98 % av avtalet gälla provisoriskt. Den suspekta tvistlösningsmekanismen som kallas ICS/ISDS börjar inte gälla förrän alla 38 nationella och regionala parlament ratificerat den. Något som kan ta flera år.

Greenpeace tror inte att CETA kommer att ratificeras:

– Detta avtal kommer troligen inte att överleva den demokratiska och rättsliga granskning i ratificeringspriocessen under de kommande månaderna, sade Shira Stando Greenpeace.

Nästa steg är att CETA-avtalet ska godkännas i parlamentet/riksdagen i varje EU-land. CETA ska alltså godkännas i Sveriges riksdag. Med den rådande situationen i Sveriges riksdag och med en globalist som styr Sverige så är det nog ingen tvekan om att riksdagen kommer att godkänna CETA.

Däremot finns det stora chanser att CETA inte godkännes i andra EU-länder. Belgien t.ex. har visat att de inte är helt nöjda ännu och det finns alltså chans att de inte ratificerar trots allt. Det finns också många andra länder som indikerar att de inte är nöjda med CETA. Det är inte över ännu. Om ett EU-land säger nej så kommer CETA att skrotas. En sak som man kommer att bevittna är den enorma push som etablissemanget kommer att göra mot alla stater/regioner som inte vill godkänna CETA. Etablissemanget vill inte ha ett nej. Kan motståndarna stå emot detta tryck?

Ha i åtanke att EU-parlamentarikern Chrisoffer Fjellner starkt ogillade att CETA skulle bli ett blandat avtal – dvs. att det ska godkännas av varje EU-land. Detta visar bara Christoffer Fjellners förakt mot demokrati.

Stefan Löfven stod t.o.m och påstod i tv om att direktörsdomstolarna ”hade ändrats så att det problemet var löst”. Det stämmer inte. 

Kommentera