BILDERBERGAREN ANNIE LÖÖF VILL LUCKRA UPP LAS

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Juli 2017

Annie Lööf höll sitt tal i Almedalen. Annie Lööf vill luckra  upp anställningsrätten.

Bilderbergaren Annie Lööf sa i sitt tal i Almedalen att hon vill luckra upp LAS – lagen om anställningsskydd. Annie Lööf vill bekämpa ”utanförskapet” i Sverige (jag tror jag har hört den förut någonstans?)

–  Det krävs en förnyelse av den svenska modellen. Det krävs lägre kostnader så att fler kan anställas. Det behövs konkurrenskraftiga skatter

Annie Lööf ville ha lägre ingångslöner för nyanlända.  Annie Lööf  vill luckra upp Lagen om anställningsskydd så att först in och sist ut inte längre gäller.

Referenser

Centerpartiet, Annie Lööf i Almedalen

 

 

 

Kommentera