BILDERBERG-GRUPPEN LIGGER BAKOM EU OCH EURON

bilderberg
DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

BILDERBERG-GRUPPEN LIGGER BAKOM EU OCH EURON

 

8/1 2015
Iden bakom EU och iden bakom valutan Euro härstammar från samma källa: Bilderberggruppen. Syftet med EU och Euron var att skapa global finansiell kontroll och att öppna gränserna mellan länder.

Bilderberggruppen är planetens elit inom politik och finanser. De samlas en gång per år för att diskutera världsutvecklingen. EU och Euron är två projekt som är skapade av Bilderberggruppen. Iden bakom  EU föddes år 1955 när Bilderberggruppen samlades på Grand Hotel Sonnerbichi i staden Garmisch-Partnerkirchen i Tyskland. Wikileaks släppte för några år sedan några dokument som visar att Bilderberggruppen introducerade iden om valutan Euro i början på 90-talet.

Dokumenten från Bilderbergmötet 1955 säger:

”There is a pressing need to bring the German people, together with the other peoples of Europe, inte a common market.” To arrive in the shortest possible time at the highet degree of integration, beginning with a common European market”.

Svenska:

”Det är av stor angelägenhet att vi enar det tyska och det Europeiska folket,  genom att skapa en gemensam marknad.”

Två år senare så skapades den första versionen av EU, nämligen EEC – European Economic Community som handlade om en gemensam marknad i ett antal europeiska länder. 1993 så blev denna grupp European Union – EU.

 

 

”DET BEHÖVS EN CENTRAL POLITISK AUKTORITET (EU)”

Wikileaksdokumenten säger också:

”A European speaker expressed concern about the need to achieve a common currency, and indicated that in his view this necessarily implied the creation of a central  political authority.”

svenska:

”En europeisk talare uttryckte oro över att det inte fanns en gemensam valuta. Han indikerade att det skulle behöva skapas en central politisk auktoritet för att detta skulle kunna bli verklighet.” (den centrala politiska auktoriteten är således EU).

F.d Bilderbergordförande Etienne Davignon, politiker, f.d. EU-kommissionär medger att Bilderbergruppen hjälpte till att skapa Euron  på 90-talet.

”When we were having debates on the euro, people [at Bilderberg events] could explain why it was worth taking risks and the others, for whom the formal policy was not to believe in it, were not obliged not to listen and had to stand up and come up with real arguments.”

En amerikansk medlem sade att” de borde jobba på att ena Europa med mindre betoning på ideologiska konsideratIoner.”

Wikileaksdokumentet säger också att en av medlemmarna yttrat:

”The necessity to bring the German people into a common European market as quickly as possible. The future is in danger without a united Europe”.

 

SMUTSKASTA ALLA SOM VAR EMOT LISSABONFÖRDRAGET

År 2009 så ville Bilderberggruppen att Lissabonfördraget skulle klubbas igenom. Slutresultatet av Lissabonfördraget skulle bli mer makt åt EU och mindre makt åt medlemsländerna. Enligt Wikileaksdokumenten så skulle Bilderberggruppen smutskasta alla politiker som var emot Lissabonfördraget. Man skulle använda den egen-kontrollerade median för att åstadkomma detta.

Till slut så klubbades Lissabonfördraget igenom och nu ser vi resultatet: ett överstatligt EU med medlemsstater som lydhundar. Till skillnad mot Irland så var det ingen omröstning i Sverige om Lissabonfördraget.

 

TTIP OCH TTP – RESULTAT AV BILDERBERGGRUPPEN

Något som vi bevittnar idag är handelsavtalen TTIP och TTP. Dessa två handelsavtal – och de flesta andra – härstammar just från Bilderberggruppen och liknande konstellationer. TTIP ger enorm makt till storföretagen och kommer i slutändan att krossa demokratiska processer och även arbetarens rättigheter. För att inte tala om att det kommer att vara förödande för miljön.

Bara det faktum att överläggningarna av TTIP sker bakom stängda dörrar   visar att den odemokratiska processen redan är i full gång. Processen ang. TTIP-förhandlingarna fungerar som så att två delegationer överlägger om frihandels-avtalet. En delegation från EU och en delegation från USA. Medlemsländerna får veta i efterhand vilka saker som diskuteras men tydligen inga detaljer. Allra sist så kommer vi – fotfolket – att få veta något. Och då kommer det att vara försent att ändra på avtalet. Bye bye demokrati.

Svenska riksdagen är givetvis i full maskopi med detta projekt och vi ska inte förvänta oss några demokratiska processer såsom folkomröstning och liknande ang. TTIP.  TTIP är bara till en viss del ett frihandelsavtal, resten av avtalet är politiskt, och det är dessa politiska delar som är en fara för demokratin.

 

cecilia malmström_TTIP_TTP_eu kommissionöär_bilderbergsgruppen_bilderberggroup_
Cecilia Malmström tjänar storkovan.
CECILIA MALMSTRÖM SÄTTER SVERIGE I KNIPA

Det är den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström som har blivit utsedd att se till att frihandelsavtalet går igenom. Och det enda som Cecilia Malmström verkar pyssla med är att skylla ifrån sig.  Tydligen ska Cecilia Malmströms lön ligga på runt 40 miljoner kronor efter skatt på cirka fem års tid.  Går TTIP inte igenom så är det tveksamt om hon får äta rysk kaviar varje dag.

De avtal som den undermåliga politikern Cecilia Malmström så varmt vurmar om kommer att förstöra demokratiska processer i Sverige och tillföra större makt till EU och framför allt så kommer TTIP och TTP ge storföretag enorm makt och sopa mattan med allt motstånd.

Tyskland och Österrike är två nationer som har sagt nej till ISDS – den mest kritiserade delen av TTIP. Det är sannerligen dags för Sverige att säga nej till detta också.

 

”VI TROR PÅ EUROPA”

Svenska riksdagsledamöter är helt sålda på iden om ”ett enat Europa”. Kolla in alla slogans under valkampanjen 2014: ”Vi tror på Europa” kunde man läsa lite överallt. Finns det någon som tror på Sverige? Sverige  offras för att ”rädda Europa.”

Det finns motstånd mot EU inom riksdagen och detta motstånd verkas utgöras av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, resten av partierna verkar vara  nickedockor.

Att Bilderberggruppen grundade iden om EU och Euron är illavarslande. Bilderberggruppens syfte är bla.  en världsregering, en världsvaluta och en världsmilitär (Nato) och det är helt enkelt något som måste förhindras.

Referenser

Svenska Dagbladet. Bilderbersgruppen

EU observer: Bilderberg created the Euro

Prison planet: Bilderbergsgruppen EU och Euron

Wikileaks:Bilderberg meeting 1955

Photo By Security and Defence Agenda (originally posted to Flickr as sda – 0044) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Photo Bilderberg by raulbarraltamayo 

CC BY 2.0

 

 

Kommentera