Bara var 10:e person får ut 80 % av sin tidigare lön vid arbetslöshet

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

De borgerliga partierna – Alliansen – vann valet 2006. Alliansen pratade om utanförskap och massarbetslöshet. Alla skulle få jobb var parollen för Alliansen vad gällde arbetsmarknaden. Det skulle visa sig att Alliansen inte skulle sky några medel överhuvudtaget för att få igenom sin arbetsmarknadspolitik.

ersättningar_a-kassornas_tak_låg
Alliansen består av partierna Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern. Partiledare är och har varit: Anna Kinberg-Batra (M) Fredrik Reinfeldt (M), Annie Lööf (C), Maud Olofsson (C) Göran Hägglund (KD) och Jan Björklund (FP), Lars Leijonborg (FP). Foto Wikipedia

 

ENDAST VAR TIONDE ARBETSLÖS FÅR UT 80 %  AV SIN TIDIGARE INKOMST

De reformer som Allianspartierna har genomfört genom årens lopp har bl.a inneburit att  endast 1 av 10  av de heltidsarbetslösa får ut 80 % av sin tidigare inkomst från a-kassan.  Och denna siffra baseras endast på de första 200 dagarnas arbetslöshet – efter det blir siffran ännu lägre. År 2006 – när Alliansen tog över regeringsmakten – så fick cirka 40 procent av de heltidsarbetslösa ut 80 % av sin tidigare lön vid arbetslöshet. 2002 så fick cirka 75 % av de arbetslösa ut 80 % av sin tidigare inkomst.

 

ersättning_arbetslös_a-kassa_få_ut
Den gröna linjen visar antalet arbetslösa som får ut 80 % av sin tidigare inkomst från a-kassan. Statistik från samorg.

 

”Beskrivningarna om att höja taket i a-kassan och den här indexeringen är inte prioriterat enligt moderaterna, och den uppfattningen har vi haft väldigt länge. Och det är inget vi ändrar på genom en utredning, utan det är moderaternas hållning.”

Johan Forssell, vice ordförande i försäkringsutskottet i en kommentar i tidningen Kollega.

 

”EN ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING FÖR ARBETE”

Bakgrunden till de dåliga villkor och låga ersättningar som medlemmarna i a-kassorna har i dessa dagar har sitt ursprung i Moderaternas och Alliansens arbetsmarknadspolitik. Startskottet för Alliansens attack mot a-kassan var Alliansens proposition ”En arbetslöshetsförsäkring för arbete”. På sidan 17 i denna  proposition så skriver Alliansen:

”..En alltför generös arbetslöshetsförsäkring riskerar däremot att motverka människors vilja att vid arbetslöshet hitta ett nytt arbete. Enligt dagens regelverk lämnas arbetslöshetsersättning som huvudregel med 80 procent av den förlorade arbetsför tjänsten under avsevärd tid. De ekonomiska drivkrafterna att bryta arbetslösheten är därmed svaga. Enligt regeringens uppfattning skall arbete alltid löna sig mer än arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen bör därför reformeras.”

tak_taket_höjningar_a-kassa
Anders Borg med Alliansens budgetproposition. Startskottet för a-kassans verkliga försämring. Foto Wikipedia

 

ALLIANSENS GRADVISA FÖRSÄMRING AV ERSÄTTNINGEN I A-KASSAN

På punkt efter punkt så har Moderaterna och Alliansen försämrat a-kassan. Försämringarna i a-kassan innebär nu att arbetslöshetsförsäkringen ligger på samma nivå som för försörjningsstödet. Att få ut 80 procent av inkomsten verkar avlägset. För mig personligen så är inte det inte bara beloppen/ersättningsnivåerna  som är problematiska  utan det som är minst lika bekymmersamt är den stränga linje och de komplexiteter som det innebär med att vara med i a-kassan. A-kassan har varit på dekis länge och den verkliga försämringen började med Alliansens välde 2006. Kritiken är berättigad.

Foto:

http://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_%28Sweden%29

Relaterade sajter/bloggar om inkomster/ersättningar a-kassan

En av tio får ut 80 procent i a-kassan
80 procent av sin inkomst sällsynt

 

Copyright © 2015 Jan Malmstad | All Rights Reserved

Kommentera