AVTALSRÖRELSEN 2016

avtalsrörelsen 2016
DO YOU LIKE THE BLOG? PLEASE MAKE A DONATION.

AVTALSRÖRELSEN 2016

5/1 2016.
År 2016 så är det dags för avtalsrörelsen. Avtalsrörelsen är den händelse när representanter för arbetsgivare och representanter för arbetstagare samlas och 
  bestämmer reglerna för det nya kollektivavtalet. Man förhandlar om lönehöjningar för de kommande åren,  pensoner, kompetensutveckling, regler för arbetsplatsen etc.

 

AVTALSRÖRELSEN 2016 – ATT KOMMA ÖVERENS OM ETT KOLLEKTIVAVTAL

LÖNEHÖJNING TACK. Avtalsförhandlingen innebär att representanter från arbetsgivarförbunden diskuterar villkoren för kollektivavtalet med representanter från de fackliga organisationerna. Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan fackförening och arbetsgivare som bestämmer löner, anställningsvillkor och andra förhållanden på arbetsplatsen.  Kollektivavtalet kallas även för den svenska modellen. Kollektivavtal gäller oftast tre år innan de går ut.  Representanterna för arbetsgivarförbunden tjatar om att lönerna inte får höjas för mycket medans fackföreningarna vill ha en rättvis löneökning för arbetarna.   I år har vi läst om hur bl.a. polisen protesterar mot låga löner och dåliga villkor. Låt oss hoppas att farbror blå lyckas få mer i lönekuvertet  samt bättre arbetsvillkor för nästa kollektivavtal.

 

REGERINGEN SKAPAR LÖNEDUMPNINGAR

Också kommer vi till det här med lönedumpningar. Vad innebär lönedumpningar? Lönedumpningar innebär att vissa företag inte har tecknat kollektivavtal och således inte lyder under några regler för kollektivavtal. Detta innebär bl.a. att de kan erbjuda sina tjänster billigare än företag som har tecknat kollektivavtal. Detta i sin tur kan innebära att företagen som har kollektivavtal måste sänka priserna på sina tjänser för att konkurrera och då blir även arbetstagarens lön mindre. Detta är lönedumpning. Till råga på allt så har vi en regering som bidrar till lönedumpningarna i samhället. Då tänker jag på det som kallas för subventionerade jobb.

 

SUBVENTIONERADE JOBB SABBAR DEN SVENSKA MODELLEN

Subventionerade jobb innebär att staten betalar ett företag för att detta företag ska anställa  folk som har det svårt att komma in på arbetsmarknaden. T.ex. invandrare, nyanlända, folk med funktionshinder, långtidsarbetslösa osv.

Exempel:

Företag X ska vill få ett arbete utfört och ska anlita ett företag. Företag Y har kollektivavtal och erbjuder priser och tjänster enligt praxis. Organisation Z  har personal som har subventionerade löner av staten. Vilket innebär att organisation Z kan erbjuda samma tjänst till ett billigare pris. Vilket innebär att företag X med stor sannolikhet väljer organisation Z istället för företag Y.

Detta är lönedumpning sanktionerad av staten själv. Det spelar heller ingen roll om  det är rödgröna eller om det är Alliansen, båda kör samma race. Jag vet faktiskt inte vad lagstiftningen säger om det här men om lagstiftningen inte säger att alla borde jobba på samma villkor så är det verkligen dags för detta att ske.

Jag jobbade på  Mall of Scandinavia när det byggdes . Då bokstavligen kryllade det med olika nationaliteter på bygget. Många var t.ex. från öststaterna: Polen, Lettland etc. Förvisso kan det vara sant att det finns specialkompetens och att vissa företag måste kallas in för att göra en viss sak men det är antagligen ett oerhört svagt argument. Sanningen är nog mer att utländska företag anlitades eftersom de erbjöd samma jobb till lägre priser. Lönedumpning.

Mycket kan ju även bero på EU och den ”öppna rörligheten”. Ännu ett exempel på hur Sveriges suveränitet urholkas pga EU-medlemskap..

Jag har ofta sett personal från Samhall utföra t.ex. städtjänster och andra saker. Den enda anledningen till att ett företag har anlitat personal från Samhall måste givetvis bero på subventionering från staten. Lönedumpning.

Instegsjobb för nyanlända invandrare är ett annat  koncept som sabbar för andra. Instegsjobb innebär att staten betalar upp till 80% till arbetsgivaren om denne anställer en nyanländ invandrare istället för en vanlig  sökande.

 

MODERATERNA- DEN STÖRSTA FIENDEN TILL EN ARBETARES RÄTTIGHETER

Moderaterna i sin tur är notoriskt aggressiva gentemot kollektivavtal och en arbetares rättigheter. När Fredrik Reinfeldt hade makten så saboterade han bl.a. a-kassan så av den är intet kvar. Alliansen – med Moderaterna i spetsen – gjorde små försämringar här och där för arbetaren vilket urholkade arbetarens rättigheter. Att Moderaterna nu har stöd av över 20 % av svenska folket är för mig personligen en gåta. Jag tycker nämligen det är en bra ide att en arbetare ska ha någon slags trygghet, men det tycker uppenbarligen inte en moderat.

Om du som jag är en arbetare så är således den bästa lösningen att vara fackligt medlem. Det är trots allt facket som strider om våra villkor. Ibland gör de ett bra jobb, ibland inte. Men tänk dig hur det skulle sett ut om inga kollektivavtal överhuvudtaget fanns?

Själv tittar jag också på det hela på ett personligt plan. Vad händer i samhället vad gäller pengar idag? Maten är väldigt dyr, hyrorna höjs, de rödgröna fjantarna höjer skatter som aldrig förr etc. Det är givetvis ett måste att lönerna ska hänga med i samma tempo. Argument som motsäger detta är bara struntprat.

   

Referenser

Transport: avtalsrörelsen 2016

Foto Pixabay

 

Kommentera