AVSTÄNGD FRÅN ALFAKASSAN

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Jag fick ett meddelande från Alfakassan:
 
Beslut om avstängning
 
Du har ansökt om arbetslöshetsersättning från och med den 9 augusti 2015.
 
Beslut
 
Alfa-kassan har beslutat att stänga av dig från rätt till arbetslöshetsersättning under 45,00
ersättningsdagar. Avstängningen gäller från och med den 9 augusti 2015 men börjar räknas av
från och med den dag du blev beviljad arbetslöshetsersättning.
 
Motivering
 
Av arbetsgivarintyget från X (tidigare företag jag var anställt på) framgår att du sagt upp din tillsvidareanställning på egen begäran. Din förklaring till att du sagt upp dig är att du fått nytt arbete vid  Y (nuvarade företag som jag jobbar på) som du tycker är bättre. Du vill dock fortsätta att söka ersättning samtidigt med ditt arbete vid Y, eftersom du inte har en heltidsanställning. Alfa-kassan anser inte att du haft en giltig anledning att säga upp anställningen.
 
Avstängningsdagar
 
Avstängningsdagarna ska räknas av inom en period av 112 kalenderdagar från och med den 9
augusti 2015 och längst till och med den 28 november 2015.
 
Avstängningsdagar är dagar där du:
·
skulle ha tillgodoräknats karenstid, eller
·
fått dagpenning, eller
·
arbetat.
 
Kassakort
 
Det är viktigt att du skickar in kassakort under avstängningstiden och att du är anmäld som
arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Om du arbetar ska du skicka in ett arbetsgivarintyg
från din arbetsgivare.
 
Information om Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF)
 
Av 43 b § ALF framgår att en person ska stängas av från rätt till ersättning under 45 dagar om
personen lämnat sitt arbete utan giltig anledning, skilts från arbetet på grund av otillbörligt
uppförande eller utan giltig anledning lämnat ett arbetsmarknadspolitiskt program för vilket
aktivitetsstöd lämnas.Om anställningen förväntas vara 10 dagar eller kortare ska avstängningen istället vara 20
ersättningsdagar.I 19 c § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (ALFFo) står bland annat:
003255387 0102
 
En giltig anledning att lämna ett arbete är att en person av hälsoskäl inte kan återgå vare sig
till tidigare arbete eller till annat arbete hos arbetsgivaren. Hälsoskälen ska vara styrkta genom
ett läkarutlåtande som utfärdats innan anställningen upphör
 
 
 
 
Välkommen till A- kassan år 2015. Ett haveri framarbetat av Moderaterna och som upprätthålls av de rödgröna. Deprimerande.

Kommentera