AVFOLKNING FÖR MILJÖNS SKULL

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Juni 2017

Är det dags att börja med avfolkning för att rädda miljön? Se nedanstående video där FN:s Christina Figueres pratar om klimatet och nämner avfolkning.

Avfolkning = att minska befolkningsmängden. Christina Figueres var tidigare FN:s  Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change. 4,20 minuter in i nedanstående video så ger Christina Figueres sin syn på avfolkning för miljöns skull. Christina intervjuas av Greg Dalton 

4.20  in i intervjuen.

Greg Dalton:

En annan fråga är födelsetal och befolkning. Många i kretsarna för energi och miljön vill inte diskutera detta ämne eftersom det är politiskt laddat. Är det korrekt att säga att om vi stoppar den ökande befolkningsmängden så kommer vi att hindra den största kraften bakom det  ökande utsläppet av växthusgaser?

Figueres:

Vi känner alla till att denna planet befolkningsmängd förväntas uppgå till nio miljarder år 2050. Ett mindre antal människor skulle innebära mindre tryck på planetens resurser.

Greg Dalton:

Finns det något vi kan göra åt den ökande befolkningsmängden till  nio miljarder människor?

Figueres:

Det finns en önskan att arbeta mot just detta. Det finns ingen tvekan om att vi kan minska dessa siffror och vi borde anstränga oss att göra detta eftersom denna planets kapacitet är överansträngd. Att vi kommer att bli mer människor innebär att givetvis att trycket bara ökar. så svaret är ja, vi borde göra allt som är möjligt. Men vi kan inte heller bara använda den populistiska förklaringen att befolkningsminskning är lösningen på problemet.

 

FÖRENTA NATIONERNA OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Förenta Nationerna har i decennier pushat för att planeten befinner sig i fara pga. klimatet och miljön. FN har också i decennier pushat för att denna planet är överbefolkad och att jordens resurser inte räcker till. Det är därför som vi dagligen bombarderas av saker såsom ”ät inte kött”,  ”lev klimatsmart”, ”Agenda 2030 och hållbar utveckling”,  ”bilen är miljöns största fiende” osv.
Det klimathot som Förenta Nationerna pushar är ett fabricerat hot. Anledningen till detta inbillade hot är att FN vill skrämma människor till lydnad så att avtal och överenskommelser kan göras. Dessa avtal och överenskommelser – om de tillämpas fullt ut – kommer att innebära att Sverige blir en marionett till EU och FN och dessa två institutioner kommer att bestämma vad som får ske och vad som inte får ske i Sverige – och de kommer att använda klimatet och miljön som argument för att få igenom sin agenda.

Förenta Nationerna tycker även att det är för mycket människor på denna planet och att denna överbefolkning tär på jordens resurser.  I boken Global Biodiversity Asseessment så rekommenderar FN att en miljard människor är den optimala befolkningsmängden på denna planet.  Detta innebär att om FN får igenom sin globala miljöagenda så kommer vi en vacker dag få se åtgårder för att minska befolkningsmängden på planeten. Hur denna befolkningsminskning ska gå till vet jag inte men några teorier är: vaccinering, GMO, chemtrails, påtvingade aborter, sterilisering etc.  Att propagera för befolkningsminskning? Påminner det om något? Ja det fanns en snubbe vid namn Adolf Hitler som eliminerade ”oönskade” individer för ”rasens skull”. FN:s Agenda 2030 med dess hållbara utveckling är inget annat än fascism dold bakom en grön agenda.

United Nations Climate Czar reveals depopulation plan for humanity

 

Kommentera