ATT NORMALISERA ”CHEMTRAILS”

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Juni 2017

Nu försöker tydligen globalisterna att normalisera det som kallas chemtrails eller strategical aerosol injections. Självklart så ingår chemtrails i ett försök att minska den globala uppvärmningen/kimatförändringar.  Ett annat namn för denna typ av vädermodifiering är SRM – Solar Radiation Management. Med SRM så blockerar de ute solens strålningar i syfte att ”minska den globala uppvärmningen”. Nu kommer de alltså att försöka normalisera besprutningen och säga att det är för planetens bästa. Vill du bli besprutad? Jag vill inte bli det.

Min egen åsikt är att den miljöagenda som vi ser utspelas är total fake. Det är ett fabricerat hot från förenta Nationerna i syfte att underminera dess medlemsländer och ta beslutanderätten ifrån dem. 

Läs mer på:

https://www.carnegiecouncil.org/programs/ccgg

Kommentera