SKA PENSIONÄRER RÖSTA PÅ SVERIGEDEMOKRATERNA?

rösta på sverigedemokratgerna och pensionärer_fattigpensionärer sverige_höjd pensionsålder sd_

Mars 2018

Ska man som svensk pensionär rösta på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet 2018? Idag har vi fattigpensionärer i Sverige och faktum är att alla utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet vill höja pensionsåldern.

FATTIGPENSIONÄRER OCH RÖSTA 2018

Det är valår i Sverige och som pensionär kan man fråga sig om man gynnas av att rösta på Sverigedemokraterna. Det är givetvis upptill varje pensionär själv att avgöra om det är bra att rösta på Sverigedemokraterna i valet 2018. Nuförtiden har vi det som kallas fattigpensionärer – många av dagens svenska pensionärer lever knapert tack vare en undermålig pension. Någon gång på 90-talet så bestämde sig svenska politiker att svenska pensionärer hade det för bra och ett nytt pensionssystem installerades. Nu ser vi resultatet av detta nya pensionssystem i form av fattigpensionärer.  Även fast dessa pensionärer  har arbetat ett helt yrkesliv. Har politikerna själva försämrat sina egna pensioner för att det ska vara rättvist? Nej självklart inte – dagens riksdagsledamöter har pensioner och förmåner som vi dödliga inte har. Tänk om vi hade ett politiskt system där riksdagsledamöterna själva fick uppleva sina egna politiska beslut. Oj vad snabbt vi skulle få se förbättringar.

höja pensionsåldern_fattigpensionärer och sverigedemokraterna_rösta på sverigedemokraterna i valet 2018_pensionär rösta på_fattigpensionärer i sverige_
Ett inlägg från en pensionär som inte har råd att gå till tandläkaren, åka på semester, gå till frisören, gå ut på restaurang och så vidare. Vi har fått fattigpensionärer i Sverige. Att rösta på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet 2018 kan ge SD en chans att visa vad de går för. Sjuklövern tycker det är viktigare att spendera miljarders kronor på flyktingar och de vill även höja pensionsåldern.

Så som svensk pensionär så bör man alltså fundera på vilket parti man ska rösta på i valet 2018. Är Sverigedemokraterna ett parti som kommer att förbättra för pensionärer och deras pension? På SD:s hemsida kan man läsa följande:

SVERIGEDEMOKRATERNA OCH PENSIONEN

”Det är med tungt hjärta vi kan konstatera att pensionärerna är en grupp som glömts bort av Sveriges politiker under mycket lång tid. Fler och fler svenska pensionärer – efter att ha betalat skatt i hela sina liv – har i många fall inte råd med grundläggande saker som mediciner eller tandläkarbesök.

Sverigedemokraternas analys är att det kräver tämligen omfattande åtgärder på flera områden för att komma tillrätta med detta. Vi vill ersätta det förhöjda grundavdraget med det befintliga jobbskatteavdraget, vilket får till följd att den så kallade pensionärsskatten helt avskaffas för samtliga pensionärer. Utöver detta höjer vi bostadstillägget samt garantipensionen med 1000 kronor vardera.

För en garantipensionär med maximalt bostadstillägg innebär vårt förslag att nettoinkomsten ökas med omkring 2 000 kronor per månad. Detta är en mycket välbehövlig och avsevärd förbättring för våra äldre”.

PENSIONÄRER OCH TANDVÅRD VALET 2018

I nedanstående video så har Sverigedemokraternas Jeff Ahl ställt frågan till Socialdemokraternas Gabriel Wikström om inte Sveriges pensionärer borde få hälso-och sjukvård inklusive tandvård till samma pris som de illegala flyktingarna får (50 kronor gången). Alla partier utom Sverigedemokraterna var för förslaget att illegala flyktingar skulle få starkt subventionerad sjukvård.  Gabriel Wikström säger att Sverige har en hållbar och human migrationspolitik.

SD: ”NEJ TILL HÖJD PENSIONSÅLDER”

En annan orsak som kommande pensionär bör fundera på när det gäller att rösta på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet 2018 är att SD och Vänsterpartiet motsätter sig höjd pensionsålder. Detta är inte lite fräckt, sjuklövern har inte bara skapat fattigpensionärer utan nu vill de även försämra pensionen ytterligare genom att höja pensionsåldern.

Sverigedemokraternas politiske talesman Oscar Sjöstedt säger följande om sjuklöverns förslag om att höja pensionsåldern:

– Vi förstår logiken i att om vi blir äldre så måste vi jobba längre men vill hellre använda incitament och morötter än piskor och tvång för att få folk att stanna kvar längre på arbetsmarknaden. Det är ingen bra uppgörelse så vi kommer inte att ställa oss bakom det här, säger han.

Sjuklövern är ute efter att förstöra det svenska pensionssystemet ännu mer genom att höja pensionsåldern.  För dig som ännu inte gått i pension så kan förslaget om höjd pensionsålder vara en faktor att ta med i sammanhanget när du röstar i valet 2018.

sverigedemokraterna rösta 2018_SD höjd pensionsålder_fattigpensionärer sverige sverigedemokraterna_
Sverigedemokraternas ekonomiske talesperson Oscar Sjöstedt säger att de inte stödjer sjuklöverns förslag att höja pensionsåldern. Sverigedemokraterna vill förbättra den svenska pensionen och få bort det som kallas fattigpensionärer.

SD OCH PENSIONÄRERNA I RIKSDAGSVALET 2018

Sverigedemokraterna vill sänka och avskaffa skatten för pensionärer. I Sverigedemokraternas höstbudget för 2018 så står det följande gällande den svenska pensionen:

”Villkoren för pensionärer Sverigedemokraterna ställer sig positiva till att regeringen sänker skatten för pensionärer från årsskiftet för att på sikt helt avskaffa pensionärsskatten 2020. Dock ser Sverigedemokraterna att
pensionärsskatten avskaffas helt och har budgeterat för detta. Vi betraktar pension som uppskjuten lön. Regeringens skattesänkning är ett steg i rätt riktning men det går alldeles för långsamt och skulle införts för länge sedan. Det finns varken logik eller rättvisa i att pensionärer ska straffbeskattas i den utsträckning som idag sker relativt vanliga löntagare”.

”Denna skattesänkning är högt prioriterad för Sverigedemokraterna och därav ser vi att pensionärsskatten helt avskaffas redan från den 1a januari 2018. Det skulle innebära en avsevärt förbättrad disponibel nettoinkomst per månad för en helt genomsnittlig pensionär. För att våra satsningar ska nå de äldre som har det relativt sämst ställt väljer vi, utöver att sänka skatterna för samtliga pensionärer, även att förstärka garantipensionerna.Vår ambition är att garantipensionen ska höjas med 10%  procent, vilket kommer innebära en ökning med omkring 1000 kronor per månad d för en garanti pensionär från den förste januari 2018”.

Det är upp till dig att avgöra om SD håller sitt ord till Sveriges pensionärer.

PENSIONEN VS. INVANDRINGEN

En annan faktor som man som pensionär bör ha i åtanke om man funderar  att rösta på SD i valet 2018 är invandringen.  Det är ingen nyhet att sjuklövern (alla partier utom Sverigedemokraterna) spenderar enorma belopp på invandringen till Sverige. Och det är heller ingen nyhet att andra faktorer i samhället får stå tillbaka så att sjuklövern kan sätta pengarna på nyanlända, deras försörjningsstöd (socialbidrag), bostadsrätter och villor och så vidare. Socialdemokraterna är ganska öppna med att man skär ned i vissa välfärdssektorer i samhället så att pengarna istället kan spenderas på flyktingar. Om du protesterar mot detta så är du en rasist. Socialdemokraterna och sjuklövern är inte färdig med massinvandringen till Sverige. Deras nästa steg är att ta in hundratusentals anhöriginvandrare som i sin tur ska ha förtur till bostadsköer, ska få försörjningsstöd utan restriktioner, ska  få betalda utbildningar, ska få subventionerade löner av våra skattepengar. Det säger sig självt att detta inte är hållbart och det säger sig självt att andra sektorer kommer att få mindre pengar på grund av kostnaderna för sjuklöverns  sanslösa flyktingpolitik.  På grund av detta ansvarslösa slösande med pengar så drabbar sjuklöverns flyktingpolitik givetvis även svenska pensionärer. Är det på grund av den sanslösa flyktingpolitiken  som vi har fattigpensionärer i Sverige idag?

Varför inte ta en del av dessa pengar som går till invandringen och istället  låta våra pensionärer få en anständig pension? Jag tycker detta är värt att ha i åtanke när man röstar i riksdagsvalet 2018. Jag personligen vet inte om Sverigedemokraterna kommer att hålla sina löften till de svenska pensionärerna. Men med tanke på att  sjuklövern skapade Sveriges fattigpensionärer och med tanke på att sjuklövern nu vill försämra den svenska pensionen ytterligare genom att höja pensionsåldern   så tror jag att det kan vara dags att ge SD en chans att förbättra för svenska pensionärer.

Vilket datum är riksdagsvalet 2018? Svar. valet är söndagen den nionde september 2018. Det som du kommer att rösta på är till riksdag, kommun och landsting. 

Referenser:

Sverigedemokraternas höstbudget för 2018 där man bland annat kan läsa om SD:s politik gällande pensionen.

Sverigedemokraternas höstbudget 2017

Sverigedemokraternas politik från A till Ö där bland annat det svenska pensionssystemet tas upp:

Sverigedemokraternas politik om pensionen

SD i Sentios undersökning:

Sverigedemokraterna näst störst i Sentios mätning i mars 2018

Pensionsbild från:

http://eu0.flamingtext.com/

Foto Oscar Sjöstedt Sverigedemokraterna:

Johan Fredriksson [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte.