ARBETARE VILL HA SWEXIT

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Juni 2017

LO:s ordförande Karl-Petter Thorvaldsson har som bekant sålt sin själ till EU. Nu vill Kalle lägga pengarna på ett socialt protokoll inom EU. Det enda problemet med detta sociala protokoll är att det skänker makten till EU vad gäller löner, arbetsvillkor etc. Och eftersom EU är lönedumparnas paradis så ska vi nog inte förvänta oss något positivt av detta sociala protokoll. De arbetare som Sajten Proletären har pratat med tycker det vore bättre om LO spenderade pengarna på ett Swexit istället.

Läs mer på:

http://www.proletaren.se/inrikes-arbetsmarknad/arbetare-sagar-los-kampanj-ett-battre-eu-krav-ett-svexit-om-ni-vill-varna-om

Kommentera