ÄR TESEN OM VATTENBRIST EN MYT?

April 2017

Man kan läsa om att det råder vattenbrist i världen och i Sverige. Politiker, intressegrupper och media öser ut  budskapet. Men kan det vara så att tesen om internationell vattenbrist helt enkelt är en myt?

GLOBALISM. Det pratas mycket nu för tiden om att det råder ”vattenbrist” i Sverige och i världen. Man kan läsa braskande rubriker såsom ”Vattenbristen hotar matproduktionen” och ”Något måste göras åt bristen på färskvatten i världen” osv. Att det saknas vatten  på vissa ställen i världen är det knappast någon tvekan om men stämmer det verkligen att hela planeten lider av vattenbrist?

VATTENBRIST LOKALT OCH GLOBALT

När det gäller vatten internationellt så menar man att det finns många orsaker till denna vattenbrist. Man pratar t.ex. om torka, klimatförändringar, överkonsumtion av vatten, ökenutbredning etc. Det sägs att jordbruket står för 70 % av vattenanvändningen och att det går åt mycket vatten till energiproduktion. Vissa säger att den växande befolkningsökningen bidrar till vattenbristen.
Här i Sverige sägs det att några orsaker till vattenbristen är för lite regn och snö vilket har resulterat i mindre grundvattennivåer. I vissa delar i Sverige har kommuner infört bevattningsförbud. 
Några åtgärder för att komma tillrätta med vattenbristen i Sverige har varit att dra vattenledningar till de drabbade områdena. Andra åtgärder har varit tankbilar fyllda med vatten till de drabbade områdena. Det finns även avsaltningsanläggningar i Sverige som omvandlar havsvattnet till drickbart vatten.

vattenbrist_klimatförändringar_FN_
Har vi brist på vatten?

VATTENBRISTEN SAMT LIVSMEDELS – OCH JORDBRUKSORGANISATIONEN

Den organisation som är källan till denna debatt om vattenbristen i världen är Förenta Nationernas organisation FAO (Food and Agriculture Organization) eller Livsmedels-och jordbruksorganisationen. FAO skriver bl.a. följande:

”Nationella beslutsfattare, regionala och lokala vattenmyndigheter och enskilda jordbrukare måste alla vidta åtgärder för att möta dessa utmaningar. Effektiva system för vattenanvändningsberäkningar måste införas, vilket innebär noggrannare mätningar för att uppskatta försörjning, transport och flöden av vatten. På det här sättet underlättas beslut om hur vattenresurser bör skötas och användas under olika förhållanden”.

”Även kunskap när det gäller hur klimatförändringen påverkar vattentillgänglighet och vattenkvalitet saknas på många håll på regional nivå, enligt rapporten. Bättre precision och fokus krävs för att förstå karaktären, omfattningen och området för klimatförändringens påverkan på jordbrukets vattentillgång i låginkomstländerna. Att kartlägga sårbarheten är centralt på både nationell och regional nivå”.

 

”KISSA INTE NÄR DU SPOLAR”

Eftersom vattenbristen i världen är ett ”hot” så finns det många förslag hur vi ska minska vår förbrukning av vatten.

  •  Kenneth M Persson som är forskningschef på Sydvattens FoU-verksamhet säger att man inte bör spola toaletten om man kissar.
  • Forskare vid Stockholm International Water Institute menar att ”inom några decennier kräva att världens befolkning skippar köttet och blir vegetarianer”.
  • Vi ska äta mindre kött eftersom det går år mycket vatten till den animaliska matproduktionen.
  • Vi måste minska användandet av fossila bränslen eftersom det är en vattenslukare.
  • Vattna inte gräsmattorna så ofta.

 

DEBORAH TAVARES

Deborah Tavaras från Kalifornien USA  är en vattenaktivist som bl.a. driver sajten primarywater.org och är även verksam på sajten stopthecrime.net. I nedanstående video från 2015 så pratar hon på ett möte för de politiker som är ansvarig för vattnet i Sonoma County i Kalifornien.

”Jag är Deborah Tavares från ”primarywater.org”. Jag har pratat ganska länge om primärt vatten. Primärt vatten är en förnybar resurs. Den skapas i djupet och när den omvandlas till ånga så kommer den upp till ytan. Vi kan se exempel i varma och kalla källor, vi kan se det i gejsrar och vi kan se det i oaser. Vi känner till Gadaffis ”great manmande river project” där han ordnade så att 70 % av Libyens vatten var gratis som baseras på denna princip (givetvis så bombade NATO sönder detta projekt – jannes kommentar).

Jag hittade ett dokument från 1976 som heter ”Efficient water use in California, water rights, water districts and water transfers”. Detta dokument skrevs tillsammans med RAND Corporation och det var sponsrat av Rockefeller Foundation. Ni gör affärer med både Rand Corporation och Rockefellers. Jag hittade också ett dokument från Goldman Sachs och dokumentet heter ”Hållbar tillväxt”. I dokumentet pratar de om hur mycket pengar det skulle gå att tjäna på vattenhantering och på avsaltning av vatten”.

Detta handlar alltså om en push för att erövra vattenmarknaderna världen över. Detta projekt sponsras av Världsbanken och av Rothschild. Nestle är också involverat såväl som våra allmännyttiga myndigheter. Det finns även ”Water market USA” vilket är ett underrättelseprojekt av England. Där talar de om planerna för att privatisera vattnet i USA. Och det är det som vi kan bevittna nu. De nämner begrepp som ”vattenbrist” för att kunna ta över och privatisera när vi faktiskt har ett överflöd av vatten.  Miljontals människor kommer att lida, både globalt och lokalt. De kommer att förlora sina farmar som vi ser hända nu. Detta skapar en global vattenstress. Varför? Därför att bakom fasaden om ”vattenbrist” så finns GMO -mat. Det finns ett dokument från England som pratar om möjligheten att skapa iden om vattenbrist,  sedan begränsa mat- produktionen pga. ‘vattenbristen’ och i detta kölvatten introducera GMO globalt”.

”Ni arbetar med Goldman Sachs – som tillhör Rothschilds – och ni arbetar med RAND Corporation och Rockefeller. Ni har skrivit policy tillsammans med kriminella. Vatten representerar en multimiljard marknad som kan privatiseras och kontrolleras. De ser på vattenbehandling och avsaltning som en global marknad”.

PRIVATISERING OCH RANSONERING AV VATTNET

Jag har inga tvivel om att det finns giltiga skäl till att vi har vattenbrist i vissa delar av Sverige men dessa problem har kunnas lösas.  Det som globalisterna är ute efter är alltså privatisering och ransonering av vårt vatten. De är också ute efter kontroll.  De målar upp fejkade hot såsom ”kommande livsmedelsbrist pga. vattenbristen”, ” vattnet kommer inte att räcka till i framtiden”, osv. De menar också att vi använder för mycket vatten och att vi måste hushålla även fast det är uppenbart att det är en ren fake att det råder vattenbrist.  De skyller  den påhittade vattenbristen på klimatförändringar vilket är baserat på fejkad vetenskap.

De kommer att vilja privatisera vattenhanteringen. Var beredd att öppna din plånbok – det kommer nämligen att bli dyrt. De kommer att vilja installera smarta mätare i våra hem som mäter vår vattenförbrukning. Spenderar vi för mycket vatten får vi en saftig räkning, eller så stänger de av vattnet. De smarta mätarna kommer att användas för att ha full kontroll över hur mycket vi förbrukar. 

AGENDA 2030

Precis som med allt annat som har med miljön och klimatet att göra så baseras detta på FN:s Agenda 2030. FN:s Agenda 2030  låter vacker men handlar om att skapa en världsregering   och de använder falska rön om miljön för att få sin vilja igenom. 
 

Referens

Stopthecrime

Primarywater

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte.