ÄR SERTRALIN/ZOLOFT BRA MOT DEPRESSION?

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

14/10-2016

ÄR SERTRALIN/ZOLOFT BRA MOT DEPRESSION?

Sertralin är ett av de substanser som finns i läkemedel  mot depression. Sertralin ingår i antidepressiva läkemedel såsom t.ex. Zoloft och Oralin. Det står att denna medicin är godkänd för behandling mot social fobi, posttraumatiskt stressyndrom, tvångssyndrom och paniksyndrom.

Sertralin tillhör gruppen SSRI-läkemedel. Det betyder Selective serotonin reuptake inhibitor. På svenska: selektiva seretoninåterupphämtningshämmare.  Det sägs att Sertralin påverkar signalsubstansen seretonin vilket enligt teorin ska innebära att nervimpulser som vidarebefodras med seretonin förstärks.

Precis som all annan psykofarmaka så innebär även Sertralin risk för stora biverkningar.

SJÄLVMORD SOM BIVERKNING

Jag läser på en sajt:

”Liksom för andra antidepressiva läkemedel kan användande av Sertralin för depression möjligen associeras med ett förhöjt självmordsbeteende.”

Om man nu vill göra ett antidepressivt läkemedel så kan det ju vara bra att se till att personen inte blir ännu mer deprimerad av medicinen? Eller är det jag som är gammalmodig?

Det finns egentligen en drös med biverkningar av Zoloft och andra antidepressiva läkemedel. Några andra biverkningar som kan ske med antidepressiva är att man blir känslomässigt kall, man kan få nedsatt sexuell förmåga, man kan få sömnproblem. Och även fast du slutar med dessa preparat så kan dessa bieffekter bli permanenta. 

ANTIDEPRESSIV MEDICIN ÄR BEROENDEFRAMKALLANDE

I ovanstående video så pratar Dr Gary Kohls om farorna med Zoloft och andra SSRI-läkemedel.

Dr Gary Kohls: 

 ”Vi får representanter från läkemedelsindustrin som ger oss läkemedelsprover och som försöker köpa in sig hos oss. Dessa personer ger oss inte hela bilden av var det innebär att använda dessa farliga och beroendeframkallande mediciner.

Dessa mediciner förändrar hjärnan. Ibland permanent. Alla dessa typer av mediciner ger inte samma effekt efter ett tag. Då blir du tvungen att höja doserna. Detta skapar tillfälligt bättre effekt men bara för ett tag. Inom psykiatrin så kallas det för ”tolerans” när en person inte får någon effekt av medicinen och måste höja dosen.

När du försöker sluta med läkemedlet så får du utsättningssymptom. Den enda lösningen då blir att ta ännu en dos för att minska abstinensen. Ritalin är molekylärt sett väldigt likt kokain. Dessa psykiatriska mediciner är definitivt beroendeframkallande. Och det är svårt att sluta att ta dem. Hjärnan ser ingen skillnad på kokain eller Ritalin. Kokainmissbrukare brukar föredra Ritalin om de kan snorta den. De får samma rus av Ritalin som med kokain och ruset varar längre. Ritalin är antagligen farligare än kokain.”

Referenser

Peter Larsson om Sertralin och Zoloft

KMR

 

Kommentera