ÄR KOLDIOXID ORSAKEN TILL KLIMATFÖRÄNDRINGARNA?

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

9/2-2017

Just nu går diskussionerna heta  om att vi måste ta krafttag för att minska koldioxidutsläppen. Det påstås bl.a. att den stora halten av koldioxid i atmosfären är orsaken till global uppvärmning och/eller klimatförändringarna. Extrema åtgärder planeras av både regeringen, FN och EU för att ”få bukt med problemet”. De menar att om vi inte gör något åt orsaken till klimatförändringarna så kommer planeten i princip att gå under.

Nedanstående videoklipp  är tagen från dokumentären The Great Global Warming Swindle.  Där ger ett antal professorer sin bild av klimatförändringarna och koldioxid.

 

Professor Ian Clark från Ottawas universitet.

– Om vi tittar på klimatet på en geologisk tidsskala så kan vi inte se att koldioxid är orsaken till klimatförändringar. Det har det i alla fall inte varit  det förflutna.

Dr Piers Corbyn.

– Ingen av de stora klimatförändringarna de senaste 1000 åren kan härledas till CO2.

Professor John Christy, professor Alabama universitet.

– Jag har ofta hört att det finns en konsensus av tusentals forskare angående global uppvärmning. Dvs. att människan håller på att skapa en katastrof gällande klimatet. Jag är en av de vetenskaps män som inte tror att detta stämmer, och det finns många vetenskapsmän som mig.

EN OBEKVÄM LÖGN
Den före detta vice-presidenten Al Gore gjorde filmen En obekväm sanning som handlar om att människan står bakom global uppvärmning. Al Gore baserar sina teorier på de isprov som har gjorts i Antarktis. Där borrade forskare djupt ner i isen för att titta tillbaks på jordens klimathistoria flera hundratusen år tillbaks i tiden. Al Gore påstår att det finns en korrelation mellan koldioxid och temperaturen, och det är korrekt.  Al Gore säger att när det är mer koldioxid så blir temperaturen varmare. Men det fanns en viktig sak som han glömde att berätta.

Professor Ian Clark

– När vi tittar på klimatet så tittar vi på geologiskt material som kan visa klimatet hur det var då. Vi använder t.ex. isotoper för att återkonstruera temperaturen. När vi tittar på datan från Antarktis och de borrningar de gjorde där så ser vi att först går temperaturen upp, och efteråt så ökas mängden koldioxid i atmosfären. Det är ett glapp på cirka 800 år som det tar för koldioxid att komma ikapp. Med andra ord: först ändras temperaturen och sedan så anpassar sig mängden koldioxid efter detta. Temperaturen leder vägen och inte tvärtom.

Det har gjorts flera borrningar i is och alla visar samma resultat. Temperaturen faller eller stiger och efter några hundra år så följer mängden koldioxid efter i höjningarna eller sänkningarna.

– Det är uppenbart att koldioxid inte är orsaken till uppvärmningen. Vi kan istället säga att uppvärmningen skapar ökad koldioxid.

EXTREMA ÅTGÄRDER FÖR MILJÖN
Regeringen, EU, FN osv har deklarerat att åtgärder måste göras för att ”rädda planeten” från klimatförändringar och global uppvärmning. Vi kan förvänta oss extrema åtgärder för allt som har med koldioxid att göra. Vilket till slut kan leda till katastrof för hela Sverige.

Tänk nu om det är så att ovanstående professorer har rätt. Dvs. att klimatförändringarna inte beror på människan. I så fall kan man onekligen ställa sig frågan vad våran regering håller på med nu när de vill bestraffa alla som släpper ut CO2.

 

Referens

 

Stockholmsinitiativet

Kommentera