ANNA SKARHED DIGGAR CHEMTRAILS

chemtrails_sverige_eiscat_haarp_LOIS

1/3  – 2016

BESPRUTNING. Personer bakom sajten Blueshift begärde av flertalet myndigheter att få data om chemtrails/aerosoler via  offentlighetsprincipen. När de inte fick svar från myndigheterna  så gjorde Blueshift en anmälan till JK – JustitieKanslern.  Justitekanslen Anna Skarhed förbjöd personligen  myndigheten Justitiekanslern att lämna ut material om chemtrails till Blueshift .  Således hjälpte Anna Skarhed inte bara till att mörka regeringens information om chemtrails utan hon bröt även mot lagen,.

Anna_Skarhed_chemtrails_aerosoler_justitiekansler_blueshift_sweden_sverige
Justitiekansler Anna Skarhed diggar chemtrails/aerosoler.

 
 

SVERIGE BEHÖVER FÖRFATTNINGSDOMSTOL

I Sverige saknas författningsdomstol. Det innebär att medborgare inte kan utkräva ansvar av ministrar och tjänstemän och således inte få dem dömda. Blueshift gjorde en JO-anmälan som rann ut i sanden.
 

 

Nedanstående video visar italienare som bedriver en massiv protest mot chemtrails.

 

 

Vad jag har läst så är det endast Natoländer eller länder som har ett intimt samarbete med USA och Nato som blir besprutade med chemtrails/aerosoler.

Tydligen vill Anna Skarhed att vi svenskar ska vara ovetande om att Sverige och USA med dess Nato besprutar oss.

 

Referenser

blueshift: Anna Skarhed och aerosoler

Rädda Sverige: Anna Skarhed och chemtrails

Newsvoice: chemtrails och vädermodifiering

 

Foto By Ilgonis Linde, Saeima [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte.