Anders Wilhelmsson vill expropriera bostadsrätter och hus till flyktingar

162 total views, 0 views today

Expropriera = att man blir tvingad att sälja sin fastighet till t.ex. staten.

I Fria Tider står det att Socialsekreterare Anders Wilhelmsson  har lämnat som förslag till kommunstyrelsen i Halmstad att kommunen  bör expropriera småhus och bostadsrätter till förmån för nyanlända flyktingar.Så här lyder brevet till kommunstyrelsen:

” Med anledning av behovet av bostäder för mottagandet av flyktingar med anhöriga bör kommunen använda sig av exproprieringsrätten. Hela samhället ska solidariskt ställa upp för att ge mottagna flyktingar bostäder och integration. Det skall inte ensidigt ankomma på boende i hyresrätter vilket i praktiken innebär att det alltid är samma grupp som ställer upp.

Bostadsförsörjandet måste breddas till att även omfatta bostadsrätt- och småhusmarknaden avseende flyktingar.

Kommunen måste agera och expropriera och inte ensidigt vända sig till den hårt anstrända marknaden för hyresrätter – utan kommunen skall vända sig till hela bostadsmarknaden. Ett stort antal bostäder finns tillgängliga på bostadsrätts- och småhusmarknaden som är långt mindre ansträngd än hyresrättmarknaden och bostäder kan snabbt införskaffas till de som omfattas av kommunens flyktingmottagande.

Integrationen av nyanlända fördelas solidariskt över hela samhället oavsett om man bor i hyresrätt, bostadsrätt eller småhus vilket borgar för ett bättre mottagande”.

Anders Wilhelmsson, socialsekreterare

Avdelningen för ekonomiskt bistånd, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte.