ALLIANSEN HAR BANAT VÄG FÖR KRAFTIGA HYRESHÖJNINGARNA I SVERIGE

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

 

21/10-2016
  Allt oftare kan man läsa om fastighetsägare som chockhöjer hyror efter renoveringar. Har hyresgästen tappat sitt inflytande och har inget att säga till om längre? Den drivande kraften bakom nedmonteringen av hyresrätten är Alliansen och i synnerhet moderaterna.

 

MARKNADSEKONOMI – VÄGEN TILL HYRESHÖJNINGAR

ALLIANSENS DESTRUKTION AV HYRESRÄTTEN.Alltför ofta läser jag om hyresrätter som råkar ut för chockhöjningar av hyran efter det att hyresvärden gjort en renovering eller liknande. Det har blivit praxis med kraftigt höjda hyror i Sverige. Marknadsekonomin har slagit rot i landet. Marknadsekonomi innebär enkelt förklarat efterfrågan på en viss vara bestämmer dess pris. Således innebär det att t.ex. lägenheter i centrala delar blir dyrare eftersom de är attraktivare.

 I Sverige har vi haft bruksvärdessystemet som har reglerat hyresavgifterna för hyresrätten. Bruksvärdessystemet innebär olika faktorer som avgör en lägenhets hyra. I bruksvärdessystemet ingår hyresreglering (ett högsta tak för hyran) i Sverige men den regleringen verkar försvinna mer och mer. Vi har också haft en bostadspolitik tidigare i Sverige som har inneburit att staten har värnat om att hyrorna ska hållas på en skälig nivå. Även detta fenomen börjar avta mer och mer.

Tyvärr ser vi också att våra politiker säljer ut allmännyttans lägenheter. Lägenheterna säljs till privata fastighetsvärdar eller så omvandlas de till bostadsrätter. Det finns både bu och bä med detta men visst känns det dystert om iden med allmännyttan skulle gå i graven. Det verkar som om staten är desperat av att få in pengar. Fast vem som helst förstår att statens girighet gentemot medborgarna kommer att ha ett pris. Troligvis så kommer vi att få ett parlamentariskt kaos i nästa val eftersom förtroendet för politikerna rasar.

När det gäller bostadsmarknaden i Sverige så kan vi alltså konstatera att vi har fått många avregleringar och att marknadsekonomin har tagit fäste. Vilket resulterar i höjda hyror och privatiseringar. Detta har dock inte skett av en slump. 

ALLIANSEN – HYRESRÄTTENS BANEMAN 

  Och när man undersökar vilka politiska partier som ligger bakom detta så är det inte förvånande att hitta Alliansen och i synnerhet moderaterna som pushar hårt för just marknadsanpassade hyror. 2006 så tog Alliansen bort investeringsstödet.(Investeringsstödet gjorde det mer lönsamt för byggbolag att bygga hyresrätter). Detta resulterade i att byggandet av hyresrätter minskade snabbt (vilket givetvis var Alliansens mål).  Byggandet av hyresrätter halverades under Alliansens mandat. Detta har nu resulterat i att efterfrågan på hyresrätter är väldigt stor och därför kan fastighetsbolag trissa upp priserna för hyra. Alliansen ville ha marknadsekonomi. Detta har resulterat i att nyproducerade hyresrätter ofta kan ha väldigt hög hyra – inte minst i centrala delar. Byggbolagen tjänar  mer pengar på att bygga bostadsrätter än på att bygga hyresrätter.

Moderaterna passade även på att ta bort tillståndsplikten gällande allmännyttiga bostadsföretag. Tillståndsplikten innebar att politiker inte kunde sälja iväg allmännyttans lägenheter – den var en s.k. ”stopplag”. Efter det så blev det utförsäljning av allmännyttan.   Under Alliansens mandat så såldes tiotusentals hyresrätter av allmännyttan bort.

Nyligen försökte den rödgröna regeringen få till stånd blocköverskridande överenskommelser ang. bostadsbyggandet av hyresrätter i Sverige. Alliansen hoppade av dessa samtal därför att regeringen delvis har infört investeringsstödet igen. Att regeringen har infört investeringsstöd innebär nämligen att det blir ett tak för hur hög hyran ska vara i kommande hyresrätter.  Detta gillar inte Alliansen eftersom de vill att deras polare som är fastighetsägare ska få ta ut så höga hyror som möjligt. I förhandlingar i riksdagen så stoppar Alliansen nygyggandet av hyresrätter. Alliansen har också sålt ut mark som skulle ha använts till byggandet av hyresrätter. Istället byggs där nu bostadsrätter. Alliansen vill ta bort hyressubventioner eftersom de är ”ineffektiva”. De vill ha fortsatt marknadshyror på nyproduktion.
 
Globalisten och Sverigeförstöraren Fredrik Reinfeldt var på sin tid kritisk mot hyresrätter. Han sade:

– Alla som  varit i närheten av Stockholms innerstad vet att hyresrätten som ide inte funkar. Hyresrätten ska man lämna över till nästa hyresgäst, men i realiteten har det blivit en svart marknad.

 

BOVERKET STÖDJER NYLIBERALISMEN

Boverket stöjder marknadsekonomi/nyliberalism vad gäller hyresrätten i Sverige där de försöker få bort bruksvärdesprincipen. Boverket klagar mer på att våra hyresrätter inte används ”mer effektivt”. Boverket har skrivit ”Hyreslägenheterna utnyttjas ineffektivt eftersom lägenheterna inte fördelas efter betalningsvilja. Det blir en allokeringsrelaterad effektivitetsförlust”. Översätter man det till svenska så betyder det att Boverker vill att människor med höga inkomster ska bo på de attraktiva ställena och vice versa. Det innebär också att om det ska vara värt att bygga hyresrätter så måste det kosta.  

 
SOCIALDEMOKRATERNA OCH VÄNSTERPARTIET VILL HA HYRESRÄTTER

De partier som faktiskt kämpar för mer hyresrätter är Vänsterpartiet och  även Socialdemokraterna. Speciellt Vänsterpartiet sticker ut för att värna om hyresrätten.   Se referenslänkar nedan.

 

Referenser

Vänsterpartiet vill bygga hyresrätter

Dagenssamhälle: moderaterna stoppar bygge av hyresrätter

 

 

Kommentera