ALLIANSEN FÖRSÄMRADE REGLERNA FÖR ERSÄTTNINGEN FRÅN A-KASSAN

alliansen_ersättningen_a-kassan_villkor
DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

 Alliansen och Moderaterna försämrade och försvårade reglerna för att få  ersättningen från  a-kassan. Har du varit sjuk, VAB, m.m. före din arbetslöshet så får du räkna med lägre ersättning från a-kassan.

 HUR BERÄKNAS DIN ERSÄTTNING TILL A-KASSAN?

Din ersättning från a-kassan är inkomstrelaterad och kallas just inkomstrelaterad ersättning (under förutsättning att du är berättigad till inkomstrelaterad ersättning). Vilka regler gäller?  Din a-kasseersättning grundas dels på hur många timmar du har har arbetat de tolv månaderna före din arbetslöshet. De tolv månaderna kallas för ramtidenNormalarbetstiden är det antal timmar du har arbetat i snitt per vecka under ramtiden. Dagsförtjänsten är  din genomsnittliga inkomst per dag under ramtiden. Det som du får ut per dag i ersättning från a-kassan kallas dagpenning.

arbetslöshet_ersättningen_a-kassa
Hur mycket/lite  blir ersättningen från a-kassan vid arbetslöshet.

 

SÅ RÄKNAS ERSÄTTNINGEN TILL A-KASSAN UT

Låt oss säga att du har ett heltidsjobb. Att jobba heltid räknas som att du arbetar 176 timmar i månaden. 176 timmar X 12 (månader) = 2112 timmar. 2112 divideras med 52 (veckor) och blir 40,65 (timmar).  Normalarbetstiden blir då 40 timmar per vecka. Låt oss säga att du har haft 23 000 kronor i snittlön under ramtiden. Då räknar man 23 000 / 176 (arbetade timmar per månad) = 130,68 kr i timlön. (130, 68 X 40 ) / 5 = 1 045,44. Dvs timlönen multiplicerat med antal jobbade timmar per vecka dividerat med 5 (5 =  fem dagar i veckan). Detta blir en dagsförtjänst på 1 045 kronor per dag. 

Det finns dock ett tak i dagpenningen  och det taket är på 680 kronor per dag. Om du som ovan har tjänat 23 000 kr i snitt under ramtiden så får du ändå bara ut 680 kronor brutto per dag i dagpenning  från din a-kassa. Vilket skulle bli drygt 10 000 kronor efter skatt. Maxtaket är 18 7000 kronor i snitt under ramtiden. Har du tjänat mindre än 18 700 kronor i snitt under ramtiden så får du lägre ersättning från a-kassan.

 

Elisabeth_Svantesson_ersättning_arbetslös
” Regeringen gör den bedömning att det är viktigare att de som jobbar får lägre skatt än att de som inte jobbar får en högre ersättning.” Elisabets Svantesson arbetsmarknadsminister Moderaterna i en intervju i Dagens arena 2013. Foto: Bemanningsföretagen Wikimedia.

 

UTRÄKNINGEN AV ERSÄTTNINGEN VID ARBETSLÖSHET FÖRE ALLIANSEN

Före Alliansens regler i arbetslöshetsförsäkringen så gällde följande:  den inkomstrelaterade ersättningen kunde baserades på sex månader före arbetslösheten. Eller så kunde ersättningen baseras på arbete inom hela ramtiden (tolv månader) beroende på vad som var fördelaktigast för den sökande!

Före Alliansen och Moderaternas välde  så hade man också en hjälpregel för a-kassan. Hjälpregeln innebar att om en person hade varit sjuk, haft vård av barn (VAB), tjänstledig så påverkade detta inte uträkningen av ersättningen av a-kassan.  I och med Alliansens nya regler från januari 2007 så togs hjälp-regeln bort. Detta innebär att all frånvaro under ramtiden kommer att sänka din ersättning från a-kassan. Dvs. har du varit arbetslös, haft deltidsjobb, haft tillfällig föräldrarsjukpenning (VAB), tjänstledighet, sjukpenning, sjukdom etc under ramtiden så kommer du att få ett lägre tak i din ersättning från a-kassan.

Alliansen_arbetslös_krångligt_regler
Alliansen består av partierna Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern. Partiledare är och har varit: Anna Kinberg-Batra (M) Fredrik Reinfeldt (M), Annie Lööf (C), Maud Olofsson (C) Göran Hägglund (KD) och Jan Björklund (FP), Lars Leijonborg (FP). Foto: Wikipedia.

 

ALLIANSEN KOMPLICERAR  REGLERNA VID ARBETSLÖSHETEN FÖR A-KASSAN

Alliansen och Moderaterna krånglade till  processen när man blev arbetslös, både för den arbetslöse, arbetsgivaren och för a-kassorna. När man blir arbetslös ska man skicka in ett arbetsgivarintyg till sin arbetslöshetskassa. I arbetsgivarintyget ska arbetsgivaren/arbetsgivarna fylla i hur mycket man har arbetat de senaste tolv månaderna. Före Alliansen var det relativt lätt för en arbetsgivare att fylla i en sådan blankett men Alliansen och Moderaterna ville komplicera det hela och gjorde ifyllandet av arbetsgivarintyget krångligare.

Den första komplikationen var som sagt att ramtiden blev tolv månader istället för sex månader. Om du var heltidsanställd och sjuk en vecka då och då så påverkade inte detta din normalarbetstid. Men Alliansen ändrade på denna regel och varje frånvaro som du har under ramtiden påverkar din ersättningsnivå i a-kassan negativt. Alliansen såg till att ett arbetsgivarintyg måste innehålla information om övertid, mertid och ifyllnadstid vilket inte behövdes före januari 2007 och vilket komplicerar både för den arbetslöse, arbetsgivaren och för a-kassorna. Enligt a-kassorna så är uppemot 80 % av intygen felaktigt ifyllda p.g.a. dess komplexitet.


FÖRSVÅRAT ARBETE FÖR A-KASSORNA VID BERÄKNING AV A-KASSA

Nya regler från 2009 innebar nytt krångel för a-kassorna. Alliansen krävde detaljerade uppgifter som gjorde a-kassornas jobb betydligt betungande och gjorde så att utredningen om en person är berättigad till a-kassa eller inte drog ut på tiden. Alliansen tog bort schablon-uträkningar redan 2007. Vill du läsa om de komplikationer som Alliansen och Moderaterna infört så kan du läsa samorg och deras rapport om just detta. (obs inte helt lättläst rapport. Jag gav upp.).

sven_otto_littorin_arbetsmarknadsminister_arbetslös_
– Som ansvarig minister för ­arbetslöshetsförsäkringen har jag i dag väldigt lite att säga till om hur a-kassorna arbetar eftersom de är privaträttsliga föreningar. Sven-Otto Littorin i Dagens Nyheter 2009

 

MIN SYNPUNKT PÅ ALLIANSEN, ARBETSLÖSHETEN OCH ERSÄTTNINGSNIVÅN I A-KASSAN

 Alliansens syfte var att komplicera och försvåra för den arbetslöse och för a-kassorna. Det ska inte vara lätt att vara arbetslös är tydligen Alliansens motto. Regel efter regel har urholkats. Kritik och kritiken mot försämringarna i a-kassan är vida känd. Ibland undrar jag om a-kassan någonsin kommer att återhämta sig efter alla försämringar som borgarna har gjort  eller om ett nytt system kommer att framträda?

Jag tror dock att arbetslöshetsförsäkringen kommer att återhämta sig efter som det är ett system som faktiskt fungerade ( före Alliansens och Moderaternas inträde). Vi får hoppas att de rödgröna kommer att höja taket i a-kassan i och med deras vårbudget. Det som även behövs är att förenkla hela processen vid arbetslöshet och ta bort Moderaternas krångel.

Att räkna ut och få bra ersättning för a-kassan är komplicerat i och med Alliansens regler.

Sajter/bloggar om Alliansen och a-kassan
 
krångliga regler i a-kassan  Alliansen har krånglat till regelverket för arbetslöshetsförsäkringen.
Arbetsgvarintyg mm. försvårar  Uppåt 90 % av intygen a-kassorna får in är felaktigt ifyllda p.g.a. krångliga regelverk av Moderaterna och Alliansen.

Foto:

Foto på Alliansen. Fotograf Claes.  Foto på Alliansen i Göteborg 2010.
Foto kalkylator från Wikipedia

 

Copyright © 2015 Jan Malmstad | All Rights Reserved

Kommentera