ALEX JONES OM NÄTNEUTRALITETEN

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

December 2017

Den 14:e december röstade FCC för att upphäva nätneutraliteten i USA.  I videon nedan så pratar Alex Jones från Infowars om beslutet om  nätneutraliteten.

Nu behöver det inte vara game over. Det är många som motsätter sig upphävandet av nätneutraliteten. En sak man kan göra är att donera pengar till  EFF.

Donera till EFF:

https://supporters.eff.org/donate/

Kommentera