80 % AV SVENSKARNA KAN HA ADHD

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

80 % AV SVENSKARNA KAN HA ADHD

Nya rön från läkemedelsbolagens senaste evidensbaserade bolagsstämma visar på att uppåt 80 % av svenskarna kan lida av ADHD.
Tidigare procentsatser har inte ens varit i närheten av verkligheten menar Sture Olofsson professor emeritus i psykiatri.
 
VETENSKAP PÅ FRAMMARSCH. Nya evidensbaserade och extremt vetenskapliga rön har dykt upp och dessa upptäckter säger att uppåt 80 % av alla svenskar kan ha ADHD. Tidigare siffror har visat sig vara ovetenskapligt underskattade och kan inte betraktas som evidensbaserade och seriösa. Sture Olofsson som är f.d.rallyförare och numera professor emeritus i psykiatri  instämmer nu i den samstämmiga kören att allt fler svenskar har oupptäckt ADHD.

JMM – Hur kom ni fram till att 80 % av svenskarna kan ha ADHD?

Sture –  Jag och mina psykiatrikollegor var nyligen på en exklusiv  fortbildningskurs på ett exklusivt hotell i Rom. Allt betalades av läkemedelsbolagen men det har absolut inte påverkat oss. Jag svär på min nya bil som jag nyss har erhållit att vi inte låtit oss mutas. På fortbildningen fick vi  vetenskaplig och  evidensbaserad information av sakliga representanter från läkemedelsbolagen.  De  fantastiska representanterna för läkemedelsbolagen berättade att de hade haft ett givande styrelsemöte nyligen och där hade de fått den vetenskapliga insikten att ungefär 80 % av svenskarna hade ADHD. Det hade tydligen varit lite grann av en religiös upplevelse.

JMM – Och vad innebär denna fantastiska evidensbaserade upptäckt ?

Sture – Även fast denna evidensbaserade och vetenskapliga upptäckten är unik i sig självt så kommer det nog inte innebära att någon av dessa 80 % någonsin blir frisk från sin ADHD. Eftersom ADHD har man hela livet.

JMM – På vilket sätt kommer då er upptäckt att hjälpa människor med ADHD?

Sture – Uppptäckten kommer att innebära förhöjd livskvalite för läkemedelsbolagen.

Kommentera