75-DAGARSREGELN FÖR A-KASSA SLOPAS

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

4/9-2016
Alliansregeringen och moderaterna gick hårt åt a-kassan vid sin tid vid makten. De bestämde att man bara fick vara deltidsarbetslös 75 dagar. Efter det så fick du säga upp dig från ditt deltidsjobb och stämpla heltid – med undermålig ersättning.

Den rödgröna regeringen ändrar nu på detta f.o.m. 2017. Den nya gränsen är 60 veckor. Källan till denna lagändring är Vänsterpartiet som har fått med sig regeringen.

Det här var goda nyheter och helt korrekt ändring tycker jag. Man bör dock komma ihåg att om moderaterna och Alliansen får makten 2018 så kommer de att riva upp denna lag och fortsätta att plåga sjuka och arbetslösa.

Hur som helst: bra gjort Vänsterpartiet 🙂

Arbetet: deltidsregeln för A-kassa förbättras

Kommentera