75 000 KRONOR TILL ÅTERVÄNDANDE FLYKTINGFAMILJER

6/1-2016

GLOBALISMENS FRAMFART. Flyktingar som har fått avslag på sin asylansökan i Sverige kan ansöka om det som kallas återvändandestöd. Dvs. ekonomisk ersättning för att kunna starta upp sitt liv i sitt hemland igen.  En ensam flykting kan få ca 30 000 kronor och en familj kan få 75 000 kronor. Barn under 18 år kan få 15 000 kronor. Detta gäller inte bara de flyktingar som har fått avslag på ansökan utan kan även gälla flyktingar som tar tagit tillbaks sin asylansökan. Flyktingarna får även  sin resa till sitt hemland betald av Sverige. De f.d. flyktingarna får sina pengar utbetalda av det globalistiska organet  IOM, International Organization for Migration.

Kanske man inte ska bli förvånad längre? Regeringens ambitioner att hälla pengar över flyktingarna i Sverige är i princip obegränsade. Samtidigt som vi svenskar ser ett nedmonterat välfärdssamhälle och höjda skatter för att bekosta Löfvens flyktingpolitik.  Glöm inte bort att rösta på Stefan Löfven och hans Socialdemokrater i valet 2018. 

GLOBALISTISKA ORGANSATIONER
 IOM, International Organization for Migration, är givetvis en organisation skapad av globalisterna. Globalisternas organisationer finns över hela världen och är privatstyrda. De flesta  saknar statlig kontroll och bestämmer sin egen agenda.  Deras syfte är att underminera demokratiska nationer. Väldigt ofta så refererar massmedia till just dessa globalistiska organisationer som om de vore auktoriteten på diverse områden. Det hänvisas till OECD, FN, EU, WTO, WHO  osv.

Referenser

SvD: återvändandestöd för flyktingar

Peter Krabbe: nationalism eller globalism

Share

Kommentera