3 månaders uppsägningstid

DO YOU LIKE WHAT YOU ARE READING? PLEASE MAKE A DONATION.

Tre månaders uppsägningstid för ett bredbandsabonnemang är väldigt lång tid tycker jag. Det kan ju inte ta mer än några minuter att avsluta ett abonnemang?

Kommentera